Vondsten opgraving Brede Steeg/Zomerstraat (1989-1990)

Afbeelding 2111
Rond de jaarwisseling van 1989-1990 werd de kelderruimte verdiept van het pand op de oostelijke hoek van de Brede Steeg - Zomerstraat. Dit was het ideale moment voor een archeologisch onderzoek op dit perceel. Buiten het huis, parallel aan de Zomerstraat, troffen de archeologen een stevige muur aan met een steunbeer langs de Marktzijde. Het is een fragment van de 'stenenmuur' of keermuur die in de vijftiende eeuw was aangelegd om de nederzettingsterp tegen het Maaswater te beschermen. Een dik pakket zandige klei getuigde dat het gebied ten zuiden van de Markt in de late middeleeuwen inderdaad door de Maas was aangetast. De vondst van een water- en een beerput binnen het pand, toont aan dat de locatie opnieuw bewoond werd nadat het gevaar geweken was. De waterput dateerde uit de vijftiende - zestiende eeuw, maar bleef tot het begin van de vorige eeuw in gebruik. De vulling van de beerput dateerde uit de late zeventiende eeuw. Uit deze laatste put komen onder andere enkele opvallende voorwerpen, waaronder een fraai gesneden mesheft, een boetnaald en een luxueus uitgevoerd kelkglas. Daarnaast werd in de beerput ook rijst gevonden, dat geïmporteerd moet zijn uit Azië.

Identificatie

Objectnummer:
01.005
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Archeologische onderzoeken en meldingen (categorie)

Vondstomstandigheden

Vindplaats:
Brede Steeg
Zomerstraat
Code vindplaats:
01.005
Onderzoeksmethode:
proefsleuven/ proefputten
Datum onderzoek / vondst:
1990-01-01 - 1990-02-03

Publicaties:

  • Zomerstraat, hoek Bredesteeg te Vlaardingen , Auteur: Brugge, J.P. ter
  • Vondsten uit het verleden: Een ringbeker met emailleversiering , Auteur: Brugge, J.P. ter
  • Vondsten uit het verleden , Auteur: Brugge, J.P. ter
  • [Sitecatalogus] , Auteur: Brugge, J.P. ter