Hoofd

Locatie stoeptegel met QR-code: Dijksteeg

Terracotta hoofd van een middeleeuws beeld. Collectie Archeologie Vlaardingen, 01.087_000922.

Dit terracotta hoofd van een vrouwfiguur vonden archeologen van de gemeente Vlaardingen in 1997 tijdens een opgraving op deze locatie.

Middeleeuwen

De Dijksteeg ligt aan de rand van het middeleeuwse centrum van Vlaardingen. De opgraving heeft de onderzoekers veel informatie geleverd over de stedelijke ontwikkeling van Vlaardingen vanaf de late middeleeuwen tot en met het begin van de 20e eeuw. Naast (bewonings-)structuren die teruggaan tot de 13e eeuw, is een scala aan gebruiksvoorwerpen gevonden. Het aardewerk vertoont een groot aantal verschillende soorten en typen. De archeologen troffen veel goed geconserveerde vondsten aan zoals leren schoeisel en benen kammen.

Rietdijksteeg

De huidige Dijksteeg ligt op de westelijke flank van de terp waarop de Grote Kerk staat. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is aan beide zijden van de Dijksteeg al bebouwing afgebeeld. Ongeveer in het midden van de Dijksteeg bevond zich een in westelijke richting doodlopende steeg. Dit is de oorspronkelijke Dijksteeg. De huidige Dijksteeg had in vroegere tijden het toponiem ‘Rietdijksteeg’. De westzijde van de steeg bleef bebouwd tot aan het einde van de jaren ’50 van de twintigste eeuw. Verkrotting maakte toen een drastische sanering noodzakelijk. Nieuwbouw verscheen in 1998. De doodlopende steeg verdween hierbij uit het straatbeeld.