Leisteen met ingekraste letters

  • Afbeelding 2559
  • Afbeelding 2560
  • Afbeelding 329
Archeologen van de gemeente Vlaardingen vonden dit stukje leisteen in 2001 tijdens een opgraving op de locatie 'Dammes Erve' aan de Kortedijk in Vlaardingen. Het is een bijzondere vondst, want wie goed kijkt ziet dat op een zijde de letters M, N, O, (P) zijn gekrast. Langs de andere zijde staat nogmaals de letter M. Het leitje dateert uit de veertiende eeuw. In die tijd schreef men op school nog op wastafeltjes. Leisteen met ingekraste letters of tekeningen zijn elders in Nederland gevonden bij leerbewerkers. De leien dienden waarschijnlijk als voorbeeld of als oefening voor wat er op het leer moest komen. Ook aan de Kortedijk is tijdens de opgraving een grote hoeveelheid leer, vooral schoenfragmenten, gevonden. Hier zou dus ook wel eens een leerbewerker gewoond kunnen hebben.

Identificatie

Objectnummer:
01.093_000661
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Informatiedragers (categorie)
Objectnaam:
leisteen

Fysieke kenmerken

Techniek:
gehouwen
gekrast
Materiaal:
leisteen
lengte:
9cm
breedte:
5.7cm
dikte:
0.5cm

Vervaardiging / datering

Periode:
Late Middeleeuwen (1050-1500)
Datering van
1300 tot 1399
Maker:
Onbekend

Vondstomstandigheden

Vinder:
Vlaardings Archeologisch Kantoor
Vindplaats:
Dammes Erve
Kortedijk
Code vindplaats:
01.093
Onderzoeksmethode:
opgraving
Datum onderzoek / vondst:
2001-06-29

Publicaties:

  • VLAK-verslag 8.1, Dammes Erve 01.093 , Auteur: Torremans, R.
  • Leermonumentjes in de archeologie , Auteur: Terluin, R.