Vondsten graafwerken Geuzenmonument/Markt (1983)

Afbeelding 6709
In 1983 werd het Geuzenmonument van de Vlaardingse kunstenaar Leendert Droppert op de Markt geplaatst. Bij graafwerkzaamheden voor de bouw van dit monument, kwamen muurresten en een steunbeeraanzet aan het licht. De muur ligt precies in het verlengde van de noordelijke muur van de noordbeuk van de Grote Kerk. De structuur was ongeveer 80-90 cm breed en de eerste stenen zijn aangetroffen op circa 90 cm onder het plein. De onderzijde van de muur is niet bereikt. Op basis van de bewaarde resten kon bepaald worden dat de muur minstens 10 m lang is geweest. De noordwest-zuidoost georiënteerde steunbeer was in een hoek van ongeveer 25 graden tegen de muur geplaatst en was circa 1,25 m lang. Het formaat van de gebruikte stenen plaatst deze muur in de 15e eeuw. Tijdens de graafwerken vond dhr. Droppert ook menselijk botmateriaal. Dit is niet verwonderlijk, want vanaf de middeleeuwen tot 1825 lag er een begraafplaats rond de kerk. De botten zijn deels verzameld en opgenomen in het archeologisch depot van de Gemeente Vlaardingen.

Identificatie

Objectnummer:
01.001_1983
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Archeologische onderzoeken en meldingen (categorie)

Vervaardiging / datering

Periode:
Late Middeleeuwen B (1250-1500)
Nieuwe tijd (1500-1945)
Datering van
1400 tot 1825

Vondstomstandigheden

Vinder:
Particulier
Vindplaats:
Markt
Code vindplaats:
01.001
Onderzoeksmethode:
graafwerk (niet-archeologisch)
Datum onderzoek / vondst:
1983