Vondsten opgraving Van der Windt/Kortedijk (2001)

Afbeelding 2123
In augustus 2001 begon het Vlaardings Archeologisch Kantoor een opgraving schuin tegenover de molen, aan de oostzijde van de Kortedijk. Het onderzoek vond plaats op de grens van twee voormalige scheepswerven, die in de 19e eeuw beiden in bezit waren van de familie Van der Windt. Uit historische bronnen was bekend dat de gemeente het perceel in 1743 had gekocht en er een askuil had aangelegd. As werd in die tijd apart opgehaald in de stad. Men gebruikte het als bemesting en voor het ophogen van straten. Hoewel de as afzonderlijk werd opgehaald, raakte het in de askuil toch vermengd met afval. In de kuil vonden de archeologen verschillende afvalpakketten vol met afgedankt serviesgoed. In 1756 bouwde men op de kuil een asschuur. De fundamenten van dit gebouw en verschillende as-en afvallagen zijn opgegraven. De schuur werd rond 1890 gesloopt en op het perceel verrees een pakhuis. De klinkervloer van dit pakhuis troffen de archeologen bijna intact aan. Voor de bouw van het pakhuis had men de bakstenen van de asschuur gebruikt.

Identificatie

Objectnummer:
01.095
Collectievormer:
Archeologie Vlaardingen
Categorie:
Archeologische onderzoeken en meldingen (categorie)

Vondstomstandigheden

Vinder:
Vlaardings Archeologisch Kantoor
Vindplaats:
Van der Windt
Kortedijk
Code vindplaats:
01.095
Onderzoeksmethode:
opgraving
Datum onderzoek / vondst:
2001-08-10 - 2001-10-26

Publicaties:

  • VLAK-verslag 9.1, ‘Van der Windt’ [01.095] , Auteur: Torremans, R.
  • Archeologische kroniek Holland 2001: Zuid Holland : Vlaardingen, Buizengat , Auteur: Defilet, M.P.
  • Uit de as te herrijzen. Vondstmateriaal afkomstig uit een 18e-eeuwse askuil, opgegraven door het VLAK en in uitwerking bij Helinium , Auteur: Defilet, M.P.
  • Askuilproject. Stand van zaken , Auteur: Defilet, M.P.
  • Hoe is het toch met het ‘Project Askuil’? , Auteur: Wensveen, H. van
  • Verslag ‘Van der Windt’ 1.095. Spoor 263 , Auteur: Wensveen, H. van
  • Het askuilproject, stand van zaken , Auteur: Defilet, M.P.
  • VLAK-nieuws: Voortgang in het Plan Buizengat en ander opgravingsnieuws , Auteur: Defilet, M.P.
  • Deelverslag v.d. Windt. 1.095: Jydepot , Auteur: Wensveen, H. van