Direct naar navigatie

Zoeken

Aantal resultaten: 11 - 20 van de 93

 
 1. 'Grondteekening der Stede Vlaardingen, Uitgegeven door Joh. Gaillard in 's Gravenhage'
   

  'Grondteekening der Stede Vlaardingen, Uitgegeven door Joh. Gaillard in 's Gravenhage'

   
 2. 'Het Westelijk Uitbreidingsplan der Gemeente. Vastgesteld door den Raad den 25 Augustus 1921'
   

  'Het Westelijk Uitbreidingsplan der Gemeente. Vastgesteld door den Raad den 25 Augustus 1921'

   
 3. Kaart van Vlaardingen, toestand anno 1950 met de ontworpen uitbreidingen bezuiden de rijksweg
   

  Kaart van Vlaardingen, toestand anno 1950 met de ontworpen uitbreidingen bezuiden de rijksweg

   
 4. Geschil over ophoging van de Maasdijk
   

  Geschil over ophoging van de Maasdijk

   
 5. Vlaardingen met sluizen, een boerderij en de middeleeuwse kruiskerk
   

  Vlaardingen met sluizen, een boerderij en de middeleeuwse kruiskerk

   
 6. 'Gront Caert van de Stadt Vlaerdyng, mitsgaders de Apendickse van dien Gemeenten ende ghecaerteert inden jare 1619'
   

  'Gront Caert van de Stadt Vlaerdyng, mitsgaders de Apendickse van dien Gemeenten ende ghecaerteert inden jare 1619'

   
 7. 'Oriëntatiekaart Vlaardingen', 1965
   

  'Oriëntatiekaart Vlaardingen', 1965

   
 8. 'Plattegrond en Stratenlijst der Gemeente Vlaardingen, uitgave Gemeentebestuur Vlaardingen', 1955
   

  'Plattegrond en Stratenlijst der Gemeente Vlaardingen, uitgave Gemeentebestuur Vlaardingen', 1955

   
 9. 'Plan der gemeente Vlaardingen, schaal 1 a 5000', 1927
   

  'Plan der gemeente Vlaardingen, schaal 1 a 5000', 1927

   
 10. 'Calque van den legger van wegen en voetpaden, 1853'
   

  'Calque van den legger van wegen en voetpaden, 1853'