Direct naar navigatie

Vlaardingen Cultuur

Aantal resultaten: 6

 
 1. Steurvissen in Vlaardingen?

  Steurvissen in Vlaardingen?

  Op één van de eerste reconstructies van de Vlaardingencultuur staan de mensen afgebeeld met een grote steur. De beenplaten van de steur zijn dan ook in groten getale gevonden op Vlaardingencultuur vindplaatsen. Tegenwoordig moeten archeologen dat beeld van Vlaardingers als steurvissers toch enigszins nuanceren.

   
 2. Windmolens bij een neolithische vindplaats in de gemeente Rijnwoude

  Windmolens bij een neolithische vindplaats in de gemeente Rijnwoude

  Medio 2007 opende een windpark net ten zuiden van de Rijksweg N11 bij Hazerswoude-Rijndijk. Vier grote windturbines voorzien sindsdien de gemeente Rijnwoude van groene energie. Voorafgaand aan de bouw van deze reuzen, onderzochten archeologen van ArcheoMedia B.V. de ondergrond. Een booronderzoek in 2005 leidde een jaar later tot een proefsleuvenonderzoek. Vlak onder het maaiveld troffen de onderzoekers sporen en vondsten aan van de Vlaardingen-cultuur.

   
 3. Vuursteen

  Vuursteen

  Vuursteen is een schitterend materiaal. Sla er een stuk af en je krijgt een zeer scherpe rand. Het mooie aan vuursteen is dat je kunt voorspellen hoe het afbreekt. Dit kan bij veel andere stenen niet, daar sla je op en een willekeurig stuk breekt af. Bij vuursteen is dit niet zo, je kan heel precies flinter dunne plakjes afslaan. Met vuursteen kan je zo heel veel soorten gereedschap maken, van bijl tot mes, van boor tot pijlpunt.

   
 4. De beer van de Vlaardingen-cultuur

  De beer van de Vlaardingen-cultuur

  De doorboorde berentand en de berenschedel die gevonden zijn bij de opgraving aan de Arij Koplaan spreken tot de verbeelding. Zouden de mensen van de Vlaardingencultuur een cultus rond de bruine beer hebben gehad?

   
 5. Vlaardingen-cultuur te Leidschendam

  Vlaardingen-cultuur te Leidschendam

  Lang leve de gemotiveerde en oplettende leden van archeologische werkgroepen in heel Nederland! Dankzij hun vasthoudendheid en passie leveren locaties - waar verregaand archeologisch onderzoek niet nodig wordt geacht - regelmatig interessante informatie op. Zo zorgde de werkgroep Leidschendam-Voorburg er in 2008 voor dat een vindplaats uit de Vlaardingen-Cultuur niet helemaal reddeloos verloren ging. Met hun onderzoek legden ze ook de vinger op enkele pijnpunten in de archeologische procedures en onderzoekstechnieken.

   
 6. De verjaardag van de Vlaardingencultuur

  De verjaardag van de Vlaardingencultuur

  De term 'Vlaardingencultuur' ontstond in de jaren '50 van de vorige eeuw. Eigenlijk is de term nog piepjong, zeker in vergelijking met de periode waarover we spreken...

   
TagCloud