Direct naar navigatie

Verhalen

Aantal resultaten: 1 - 10 van de 17

 
 1. Egodocument Dirk Tempelaar - Terugblik in de tijd

  Egodocument Dirk Tempelaar - Terugblik in de tijd

  Onze trouwe websitebezoeker, de bij menigeen bekende oud-Vlaardinger Dirk Tempelaar, zette weer eens zijn jeugdherinneringen op papier. Al eerder schreef hij over de Emmastraat, de straat in de Oostwijk waar hij opgroeide. Hij heeft hier zoveel mooie herinneringen aan, dat hij er bijna niet over uitgepraat raakt. Een terugblik in de tijd...

   
 2. Egodocument Dirk Tempelaar - Westlanders in de IJstijd

  Egodocument Dirk Tempelaar - Westlanders in de IJstijd

  Opnieuw een mooi verhaal van een trouwe websitebezoeker die de redactie ook regelmatig van egodocumenten voorziet, Dirk Tempelaar. In dit verhaal beschrijft hij zijn herinneringen aan de winters van toen...

   
 3. Maquette plan Babberspolder

  Maquette plan Babberspolder

  Bij de naoorlogse wederopbouw had ook Vlaardingen een gemeentebestuur dat de vooruitgang drastisch ter hand nam. De bekende Rotterdamse stedenbouwkundige Van Tijen werd ingehuurd en hij maakte dit plan voor het oostelijk deel van de Babberspolder te zien op deze maquette. Naast dit project ontwierp Van Tijens’ bureau ook de plannen voor het Liesveld, de Westwijk en ook de structuur van Holy.

   
 4. Maquette plan Liesveld

  Maquette plan Liesveld

  Bij de naoorlogse wederopbouw had ook Vlaardingen een gemeentebestuur dat de vooruitgang drastisch ter hand nam. Eén van die plannen was de bouw van het winkelcentrum Liesveld in het centrum met bijbehorend viaduct voor het zwaardere verkeer. Dit omstreden plan, waarbij veel van het oude centrum werd gesloopt, is gerealiseerd eind jaren zestig van de vorige eeuw. De maquette toont het oorspronkelijke plan voor het viaduct inclusief een nooit gerealiseerde krul in de afrit

   
 5. Expeditie Steentijd

  Expeditie Steentijd

  Dit is het eerste boekje uit de reeks 'Archeologische avonturen' dat geschreven is door Evert van Ginkel.

   
 6. Stadsrechten Vlaardingen

  Stadsrechten Vlaardingen

  Delen van het grondgebied van de huidige gemeente Vlaardingen waren 6.000 jaar (omgeving Piet Heinplaats) en 5.000 jaar (omgeving Arij Koplaan) geleden al bewoond. Van permanente bewoning in de binnenstad is sprake vanaf het begin van de achtste eeuw. Maar wanneer mocht Vlaardingen zich nu 'stad' noemen....?

   
 7. Archeologisch onderzoek op Westnieuwland

  Archeologisch onderzoek op Westnieuwland

  2013 was het jaar van de metamorphose van het stadskantoor van Vlaardingen. Het oude pand uit de jaren '70 veranderde in een modern, energiezuinig kantoor, waar ambtenaren in de lichte publiekshal zorgen voor een warm welkom. Bij de bouw van de hal nam de gemeente een kijkje in het verleden...

   
 8. Wijkvereniging Hoevenbuurt

  Wijkvereniging Hoevenbuurt

  1978 Busbaan rellen aan de Parijslaan. Niemand heeft ooit kunnen bevroeden dat de aanleg van de busbaan – waardoor de (toekomstige) Hoevenbuurt bewoners zich opgesloten zouden voelen – zou resulteren in de oprichting van een florerende wijkvereniging. Eensgezind keerde men zich tegen dit besluit van de Gemeenteraad, helaas zonder – direct – resultaat. Vele jaren later, toen de storm al lang geluwd was, is de busbaan tot tevredenheid van de Hoevenbuurtbewoners alsnog geopend.

   
 9. Vereniging van Huiseigenaren 88 woningen Holy 1968-2013

  Vereniging van Huiseigenaren 88 woningen Holy 1968-2013

  Meer dan vijftig jaar geleden verrezen de eerste huizen in de Holiërhoeksepolder. Een aantal bewoners, pioniers van het eerste uur, bundelden al snel hun krachten. Zo ontstond ook de Vereniging van Huiseigenaren '88 Woningen Holy'. Hier een stukje geschiedenis...

   
 10. Vlaardingen archeologiestad

  Vlaardingen archeologiestad

  Waarom vinden we in Vlaardingen zoveel archeologische voorwerpen? Het antwoord is een beetje flauw: de bodem zit gewoon vol met oude spullen. Hoe komt dat? Ten eerste, er wonen hier al heel lang mensen. Ten tweede, de belangrijkste reden, de gebruiksvoorwerpen van al die bewoners blijven heel goed bewaard. Daar zorgt onze Vlaardingse bodem voor.