Direct naar navigatie

Mooie potten dankzij restauratie

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 3000 v. Chr. - 499

In 2012 restaureerde Karin van den Berg (KOBALT Museale producten en diensten) vijf potten voor de tentoonstelling ‘IJzertijd Kano’ in het Archeologiehuis Zuid-Holland. Haar werk leverde enkele onverwachte pareltjes op…

Het materiaal

De scherven waarmee Karin aan de slag ging, zijn afkomstig van de opgraving ‘Vergulde Hand West’. In 2005 vond hier een grootschalig archeologisch onderzoek plaats, verdeeld over tien zones. Naast plattegronden van huizen, schuren en spiekers vonden de archeologen er duizenden fragmenten aardewerk. Meestal ging het om aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd, dat met de hand was gevormd.

Scherven van een ijzertijdpot uit vondstzone 9 van de Vergulde Hand-West.De vondstverwerking van dit project omvatte wel het wassen en tellen van het materiaal, maar niet het eindeloos puzzelen en plakken van scherven tot volledige potten. Dit zou een gigantische klus zijn. De geplande tentoonstelling ‘IJzertijd Kano’ vormde een mooie aanleiding om alsnog deze uitdaging aan te gaan. Alleen de vondstnummers waarbij de archeologen in het veld al hadden genoteerd ‘complete pot’, zijn opgestuurd naar KOBALT. Het ging uiteindelijk om iets meer dan 300 scherven, oftewel vijf vondstnummers uit vier verschillende zones.

De restauratie

Proefopstelling. Foto: Karin van den Berg.Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd kan heel ‘brokkelig’ zijn. Ook het Vlaardingse aardewerk vertoonde veel kleine scheurtjes en breuken en het oppervlak was stoffig. Karin behandelde het materiaal daarom eerst met een paraloid-oplossing. Met een penseeltje streek ze alle breuken van alle scherven in met het goedje, soms wel tot tien keer toe. Zo werden de scherven wat steviger en beter handelbaar.

Potwand aangevuld. Foto: Karin van den Berg.Daarna kon er gepuzzeld en geplakt worden. Zoals de foto’s op de website van KOBALT laten zien, vergde dit veel tijd en geduld! Om iedereen een goede indruk te geven van het oorspronkelijke uiterlijk van de verschillende potten, zijn de voorwerpen waar nodig of wenselijk aangevuld met gips en op kleur gebracht.

Het resultaat

Vier potten zijn tot september 2013 te zien op het tentoonstellingsplatform voor archeologisch onderzoek van gemeenten in de provincie Zuid-Holland in het Archeologiehuis bij Archeon (Alphen aan den Rijn). 

Romeinse pot na restauratie. Foto: Vlaardings Archeologisch Kantoor.Het grootste object, een versierde inheems-Romeinse pot met een diameter van circa 40 cm, vergde wat meer werk. Begin 2013 is de restauratie afgerond en is de pot opnieuw opgenomen in de archeologische collectie van de gemeente Vlaardingen. Het voorwerp staat nog niet op een tentoonstelling, maar voorlopig kunt u hier alvast het resultaat bewonderen.

Reacties