Direct naar navigatie

Een duiker gemaakt van een oude boomstamkano

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 3000 v. Chr. - 499, Thema's: Strijd tegen het water

Bij het sluitstuk van de Deltawerken is ook één van de oudste deltawerken van West-Europa te zien. Het Keringhuis, dat bij de Maeslantkering in Hoek van Holland staat, stelt een houten koker tentoon. Deze zogeheten duiker dateert uit de Romeinse Tijd. De duiker is gemaakt van een oude boomstamkano. Archeologen ontdekten het object in 1996 op het bedrijventerrein Hoogstad in Vlaardingen.

Duiker in het Keringhuis

In 1996 werd op het bedrijventerrein Hoogstad een uitzonderlijke ontdekking gedaan. Bij de aanleg van een moderne duikerbrug vonden archeologen een dam uit de periode 120-150 na Chr. In de dam zat een houten koker die zorgde voor de waterverbinding.

In Nederland zijn minder dan twintig van dit soort duikers aangetroffen. In de rest van West-Europa zijn dergelijke vroege waterstaatkundige constructies ons niet bekend. Het Vlaardingse object was nog in uitzonderlijk goede staat en is daarom geconserveerd. Daarna verdiende de meer dan vijf meter lange duiker een mooie expositieplaats.

Veiligheid

Doorheen de geschiedenis hebben Nederlanders steeds beter leren werken met water. Sinds 2006 wordt de 'historische strijd' tegen het water op fraaie wijze in het Keringhuis gesymboliseerd met behulp van de Vlaardingse duiker. De 60.000 mensen die jaarlijks het Keringhuis bezoeken, komen natuurlijk met name voor de Maeslantkering. Deze grootste stormvloedkering ter wereld en het sluitstuk van de Deltawerken is inmiddels een nationaal symbool geworden.

Prehistorisch deltaplan

Het ingrijpen in de waterhuishouding blijkt al voor de jaartelling plaats te vinden. De oudste waterstaatkundige constructie van West-Europa is een dam uit 175 voor Chr., gevonden in Vlaardingen. Uit de Romeinse tijd zijn een vijftiental duikers bekend, maar het gaat wel degelijk om een vinding van inheemse boeren uit het Maasmondgebied.

Opvallend is namelijk dat vrijwel alle duikers zijn aangetroffen in het Nederlandse Maasmondgebied. In andere landen die ook tot het Romeinse Rijk behoorden, zoals Duitsland en Engeland, zijn dergelijke constructies nog niet aangetroffen.

Ook blijkt de variatie in de bouw van de duikers zeer groot te zijn. Vrijwel elke duiker is weer anders gemaakt, hetgeen wijst op een lokale traditie. Terwijl de Romeinen juist bekend staan om een sterk gestandaardiseerde aanpak. De inheemse boeren die in het Maasmondgebied woonden, voor een deel Canafaten, kunnen dus beschouwd worden als ware waterstaatkundige ingenieurs.

Inheemse boomstamkano

De duiker die de archeologen in de zomer van 1996 in Vlaardingen ontdekten, was door de druk van het erboven liggende damlichaam volkomen geplet. De oorspronkelijke vorm was daardoor in het veld niet te bepalen. Wel was het vreemd dat de duiker aan een zijde opliep. 

Nadat het conserverings- en restauratieproces medio 2000 voltooid was, kwam de oorspronkelijke vorm aan het licht. Het bleek te gaan om een hergebruikte kano. De kano was in de Romeinse Tijd voor de inheemse bevolking in het Deltagebied het vervoersmiddel bij uitstek.

Keringhuis

Het Keringhuis bij Hoek van Holland is maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op www.keringhuis.nl

 

Reacties