Direct naar navigatie

Voetbalvereniging D.V.O. ’32

Door: admin, Periode: 1900 - heden, Thema's: Cultuur en vermaak, Jeugd en onderwijs

Begin jaren 30, in de Oostwijk achter spoorsingel, speelden onder leiding van schoenmaker Janus Hopman en slager Leen Steenhoek de jongens uit de 2de Maasbosstraat voetbal. De jonge talenten speelden tegen bedrijfteams uit Vlaardingen, en later speelden zij mee in de zomeravondcompetitie. In de schoenmakerij van Janus Hopman vond op woensdag 2 maart 1932 de uiteindelijke oprichting plaats van voetbalvereniging ‘Door Vrienden Opgericht’, kortweg D.V.O.

De vooroorlogse periode

De vereniging bestond uit één elftal en speelde voornamelijk in de zomeravondcompetitie met andere Vlaardingse teams. In 1934 sloot D.V.O. zich aan bij de Zaterdagmiddag Amateur Competitie. D.V.O. heeft dan inmiddels een eigen veld aan de Maassluissedijk (locatie het Scheur) en neemt met twee elftallen deel aan de competitie. Wekelijks verschijnt het sportblad “Sportleven”.
Op 1 maart 1938 speelt D.V.O. zijn laatste wedstrijd op het veld aan de Maassluissedijk. Na de verhuizing naar de Parallelweg (wat nu Deltaweg is, locatie t.h.v. de Gamma) liep het ledental van de vereniging terug. D.V.O. heeft dan net voldoende spelers om twee teams te bemannen. Financieel gaat het echter goed, dankzij de opbrengsten van de onderverhuur van het voetbalveld, vanwege een tekort aan sportvelden in de stad.

De oorlogsjaren    

In mei 1940 trokken de Duitse legers ons land binnen. Met vijf jaar bezetting en onderdrukking als gevolg. De K.N.V.B. moest de K van Koninklijk gedurende de oorlog inleveren. D.V.O. werd ingedeeld in de eerste klas van de zaterdagafdeling van de Rotterdamse Voetbal Bond (R.V.B.).
Het contact tussen de leden werd tijdens de oorlog steeds minder. Veel leden werden in Duitsland te werk gesteld, waardoor D.V.O. al spoedig met één elftal ging voetballen. Om het hoofd boven water te kunnen houden ontstond er aan het begin van de competitie 1943-1944 een tijdelijke fusie met v.v. Vlaardingen. De naam werd D.V.O.V. .
De competitie 1944-1945 werd in september afgelast, de spoorwegstaking en de oprukkende bevrijdingslegers, die al in Brabant waren, hadden tot gevolg dat men dacht dat de bevrijding spoedig zou volgen. Helaas duurde de bevrijding van het westen nog acht maanden en de winter die volgde was de beruchte hongerwinter. Niemand die nog met voetbal bezig was…
Toen de bevrijding een feit was, maakten we in de zomer van 1945 de balans op. We kwamen tot de droevige conclusie dat drie van onze leden op jeugdige leeftijd door oorlogsgeweld om het leven waren gekomen.

De jaren na de bevrijding

Na de bevrijding werd de fusie met v.v. Vlaardingen weer opgeheven. D.V.O. kreeg zijn ’32 toegevoegd, omdat bij de K.N.V.B. inmiddels meerdere verenigingen onder deze naam waren ingeschreven. D.V.O., te samen met andere sportverenigingen zonder speelveld, verzochten B&W om in Vlaardingen noodsportvelden aan te leggen. Deze terreinen, gelegen tussen de Van Beethovensingel en de Maassluissedijk, werden in 1949 in gebruik genomen. D.V.O. ’32 was een van de eerste huurders en kreeg noodsportveld nummer drie toegewezen (t.h.v. de Industriestraat en Burg. Pruissingel).

In 1948/49 werd een verzoek ingediend bij B&W om een stuk land te huren aan de toenmalige Soendalaan/Groeneweg (t.h.v. de huidige Karel de Grotelaan) dat onze vereniging zelf tot een sportveld wilde inrichten. Toestemming werd verleend en in 1950 volgde de start. Het aantal leden na de oorlog groeide langzaam. Tijdens het seizoen 1949/50 speelden we met drie seniorenelftallen en één juniorelftal in de competitie.

En daarna

Na de opening van het terrein aan de Soendalaan, ging het verenigingsleven weer meer activiteiten vertonen. D.V.O. ’32 kreeg door zijn eigen veld meer bekendheid, met als gevolg dat nieuwe leden zich aanmeldden. Met de opening van het sportcomplex “Zuidbuurt” in september 1957 gaat de club een nieuw tijdperk in. De training wordt serieus aangepakt met als doel het eerste elftal op een hoger plan te brengen. In deze periode heeft een gedaantewisseling plaatsgevonden, mede doordat het oude bestuur in de loop der jaren vervangen werd door jonge aanwas. In 1966 werd de jeugdafdeling weer opgericht. Zowel bij de jeugd als bij de senioren is het ledenaantal sterk gegroeid. Er werd getracht het contact tussen leden onderling te verbeteren. Het clubblad deed zijn intrede en er werden kaartavonden georganiseerd. D.V.O. ’32 is nu een actieve voetbalvereniging. Met een eigen voetbalaccommodatie aan de Marathonweg en een moderne website.

Meer over de geschiedenis van D.V.O. '32? leest u op de website van de voetbalvereniging. Kijk op: www.dvo32.nl/geschiedenis

Bron
De tekst is aangeleverd door voetbalvereniging D.V.O. '32.

Website voetbalvereniging D.V.O. '32
Meer weten over D.V.O. '32? Bezoek de website: www.dvo32.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

Reacties