Direct naar navigatie

Vlaardingse brandweerliedenvereniging 'D.O.V.'

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1900 - heden, Thema's: Verkeer en vervoer

'Door Oefening Vaardig', ook wel kortweg D.O.V. genoemd, is de naam van de in 1930 opgerichte Vlaardingse Brandweerliedenvereniging. Heroïsche bluswerkzaamheden, jubilea, medewerking aan festiviteiten, maar ook persoonlijke drama's maken deel uit van haar geschiedenis.....

Brandweerlieden van D.O.V. voor de versierde brandweerauto in de Boslaan. De auto reed mee in een bloemencorso t.g.v. de inhuldiging van koningin Juliana (1948, fotograaf onbekend)
De oprichting

Verenigingen ontstaan vaak uit ontevredenheid met de gang van zaken. De Vlaardingse Brandweerliedenvereniging 'Door Oefening Vaardig' maakt hierop geen uitzondering. Al eerder zag een aantal brandweerlieden van het Vlaardingse brandweerkorps dat toen nog uit 55 vrijwilligers bestond, het belang in van een vereniging. Het duurde echter nog tot 1930 voordat tot oprichting kon worden over gegaan. Aanleiding was een grote brand bij de Oliegoedfabriek van Jb. Van Toor aan de Parallelweg, op de plek waar nu een grote supermarkt gevestigd is. De meningen rondom deze blussing waren nogal verdeeld en ook onderling was men het niet met elkaar eens. Een grotere eenheid door verenigingsverband zou de teamgeest weleens sterk kunnen verbeteren. Voor de oprichting werd een comité gevormd en op 3 oktober 1930 werd een oprichtingsvergadering gehouden in een zaal van Excelsior aan de Oosthavenkade. Bij handopsteken gaven 25 personen zich meteen op als lid. Tijdens diezelfde vergadering werd een bestuur gekozen dat bestond uit A. Maat ,voorzitter, L.B. van Zanten, secretaris, A. Polderman, pennigmeester en D.J. van den Berg, A. Deegeling, H.K. Doelman en T. Maat. In de statuten van de vereniging stond duidelijk dat D.O.V. pal zou staan voor de belangen van de leden op brandweergebied. Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingen kwamen naast verenigingszaken ook brandweerzaken aan de orde. Vooral bij de rondvraag sneed men onderwerpen aan als oefeningen, kleding, alarmering, brandweermaterieel, verzekeringen enzovoorts.
Het eerste lustrum van D.O.V. werd in 1935 gevierd met een brandweerwedstrijd die plaats vond aan de Koningin Wilhelminahaven. Uit de wijde omgeving deden brandweerkorpsen mee met zowel handspuiten, motorspuiten en autospuiten.

Actief tijdens WO II

De Tweede Wereldoorlog ging aan het Vlaardingse brandweerkorps en dus de leden niet onopgemerkt voorbij. Hoewel het blussen van branden een brandweerzaak is en geen aangelegenheid van de vereniging, zijn het toch de leden van D.O.V. die de klus moeten klaren. Al bleef de stad gespaard voor groot oorlogsgeweld; het brandweerkorps bood brandweerhulp  op 15 mei 1940 in Rotterdam na een bombardement op de binnenstad. In de eigen stad werd het tankpark van de Oude Matex aan de Parallelweg (nu Deltaweg) op 21 mei door een bombardement verwoest. Het blussen (uitbranden) duurde dagenlang. Ook schoot  D.O.V. te hulp na het bombardement op de Maassluise binnenstad, op 18 maart 1943. Het Bezuidenhout in Den Haag werd op 3 maart 1945 eveneens door een bombardement getroffen en ook hier kreeg de stad brandweerhulp van onder meer Vlaardingen. De brandweervrienden W.A. Elen, J. Brinkman en C. Korpel keerden door toedoen van het Duits oorlogsgeweld na de bevrijding niet in de kring van hun familie terug.

Op 1 augustus 1941 werd de nabuurgemeente Vlaardinger-Ambacht geannexeerd door 'Door Oefening Sterk', het korps uit Vlaardinger-Ambacht, poseert voor de brandweergarage in de Asterstraat bij het complex van gemeentewerken (foto Collectie Brandweer Vlaardingen, 1941)Vlaardingen. In Vlaardinger-Ambacht bestond de vrijwillige brandweer uit drieëntwintig man. Zij waren verenigd in de brandweerliedenvereniging 'Door Oefening Sterk', die in 1939 met steun van D.O.V. was opgericht. Niet alle vrijwilligers waren met deze inlijving ingenomen want slechts twaalf brandweerlieden sloten zich bij het Vlaardingse korps aan en werden lid van D.O.V. Even voor de opheffing is deze foto van het Ambachtse korps. Hij is genomen vóór de brandweergarage in de Asterstraat.

Drama in de Koningin Wilhelminahaven

In januari 1951 werd een nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen. Ook voor D.O.V. betekende dit een grote verbetering, want ledenvergaderingen en dergelijke konden nu in ‘eigen’ huis worden gehouden. Nog vóór de officiële opening van de kazerne voltrok zich bij het brandweerkorps op 9 februari een grote ramp. Op 9 februari 1951 eiste een grote brand in de Koningin Wilhelminahaven vijf slachtoffers. Er vielen twee gewonden (fotograaf onbekend)Door een noodlottige oliebrand in de Koningin Wilhelminahaven kwam een brandweervoertuig in de brandende olie terecht. Alle vijf inzittenden kwamen hierbij om het leven, twee anderen raakten gewond. Op 14 februari werden de slachtoffers onder enorme belangstelling naar hun laatste rustplaats gebracht en ter aarde besteld in een gemeenschappelijk graf. Hun namen zijn P. van Delft, M. H. Kok, A. H. Maat, P. Batenburg en H. Westdijk. Op 5 oktober 1978 verloor E. Harreman het leven tijdens een oefening. De namen van deze slachtoffers staan vermeld op marmeren platen in de brandweerkazerne. Na de ramp werden de omgekomen brandweervrienden gedurende vijftig jaar jaarlijks herdacht. Na 2001 vinden de herdenkingen om de vijf jaar plaats.

Jubilea

In 1955 werd het 25-jarig jubileum van D.O.V gevierd met tal van evenementen. Er was een brandweerwedstrijd op het Mendelssohnplein en een demonstratie aan de Maasboulevard. Het gemeentebestuur schonk het korps uitgaansuniformen. In 1960 kreeg het bestuur van D.O.V. het verzoek een groepje jongeren op te leiden voor een Jeugdbrandweerkorps. Hieruit ontstond de Vlaardingse Jeugdbrandweer, die tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat, al voert het een eigen beleid.

Van Mini Cooper tot minibrandweerauto voor de Vlaardingse Jeugdbrandweer. Dit voertuig werd gebruikt bij allerlei festiviteiten waaronder brandweerjubilea (foto Collectie Brandweer Vlaardingen)
Het 40-jarig bestaan in 1970 trok veel belangstelling en niet alleen door een tentoonstelling in de brandweerkazerne die door de toenmalige burgemeester mr. J. Heusdens werd geopend. Trekker was een landelijke primeur in de vorm van een prestatierit van brandweeroldtimers naar Vlaardingen. Na een tocht door de stad gaven de 'ouwetjes’ aan de Oude Haven onder grote belangstelling een demonstratie blussen weg. Bij de viering van het 40-jarig jubileum van D.O.V in 1970 was er een prestatierit van brandweeroldtimers. Na een tocht door de stad gaven de oldtimers een demonstratie aan de Oosthavenkade (foto Collectie Streekmuseum Jan Anderson) Ook werd de jubilerende vereniging door het gemeentebestuur voor een ontvangst op het stadhuis uitgenodigd. Latere decenniajubilea werden met een wisselende omvang herdacht en gevierd. Bij het 70-jarig jubileum in 2000 werd weer eens flink uitgepakt. Bij die gelegenheid overhandigde men in de kazerne aan burgemeester L.W. Stam het eerste exemplaar van een gedenkboek. De auteurs en samenstellers van dit boek waren twee oud-bestuursleden. Tien jaar later, bij het 80-jarig bestaan van D.O.V., was er een ontvangst van leden en oud-leden in de twee jaar eerder geopende nieuwe brandweerkazerne op het bedrijventerrein Hoogstad. Veel van de D.O.V.-activiteiten vinden nu daar plaats. Bij dat 80-jarig jubileum gaf de vereniging een dvd uit met in de loop van de afgelopen jaren verzamelde smalfilmopnamen van allerlei brandweerzaken.

Ontspanningsvereniging D.O.V.

Omdat D.O.V. in 1990 omgebogen werd van een belangenvereniging naar een ontspanningsvereniging kwamen er nieuwe statuten. De activiteiten van D.O.V. zijn talrijk.  Zo organiseert de vereniging de jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif, bingo-, mossel-, barbecu- en gourmetavonden, sportvissen, sportschieten, klaverjassen enzovoorts. Voor de kinderen is er een Sint Nicolaasfeest. Ook staan er uitstapjes naar pretparken en bezoeken aan kindervoorstellingen op het programma. Al heel vroeg verleende D.O.V. haar medewerking bij tal van festiviteiten, zoals bijvoorbeeld in 1938 bij het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina tijdens een openluchtspel, de naoorlogse Vakantieweken en bij een bloemencorso ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Juliana in 1948. Ook verleende D.O.V. assistentie aan de in die jaren populaire Zeskamp op het Veerplein tijdens de V700 feesten in 1973. Het korps en de D.O.V.-leden waren bij dit alles nauw betrokken. Voor de Zeskamp bedachten D.O.V.-leden niet alleen enkele spelletjes, ze waren ook lid van de jury. Sportcommentator Barend Barendse zorgde voor commentaar (foto Tettero, collectie Streekmuseum Jan Anderson)

Huidige stand van zaken

Anno februari 2013 telt de vereniging 87 leden.

Auteur: Kees Verhulst, oud-voorzitter en lid van verdienste van D.O.V.

Adres ‘Door Oefening Vaardig’ "
Meer weten over de Vlaardingse Brandweerliedenvereniging ‘Door Oefening Vaardig’? Stuur een brief naar: postbus 2059, 3130 BB  Vlaardingen.

 

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

 

Reacties