Direct naar navigatie

Gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido

Door: admin, Periode: 1800 - heden, Thema's: Dagelijks leven, Jeugd en onderwijs, Cultuur en vermaak

De oudste Vlaardingse gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido is opgericht op 8 maart 1884 als gymnastiek- en schermvereniging "LEONIDAS". In september 1885 werd Leonidas Koninklijk Goedgekeurd en werd Leonidas lid van het N.G.V. (NederlandsGymnastiek Verbond). Het ledental varieerde tussen de 15 en 20 en was verdeeld in een aspiranten-afdeling en een volksklasse.

Schermen

De beginjaren

Leonidas

Het tienjarig bestaan werd gevierd met een uitvoering in de zaal 'de Harmonie'. Na een uitvoering voor het twaalfeneenhalfjarig bestaan kreeg Leonidas weer toestemming om te oefenen in de 'Stadsschool'. Het vijftienjarig vierde men met een onderlinge wedstrijd, waaraan dertig leden meededen. In 1902 komt Leonidas onder leiding van de Schiedamse gymnastiekleraar Chr. Krijger. De bij de oprichting toegetreden zesentwintig jongelieden werden opgeleid voor het diploma 'Lichamelijke geoefendheid' dat recht gaf op een verkorte diensttijd van vier maanden. In 1904 bestond Leonidas uit 53 leden en werd de vereniging geleid door de Rotterdammer H.E.A. Weijgers.

DOVIDO

DOVIDO

Een belangrijke datum in de geschiedenis van de vereniging is 1 november 1906. Toen werd namelijk 'DOVIDO' (Door Ons Veertienen Is Deze Opgericht) opgericht. Dovido oefende in dezelfde ruimte en maakte steeds gebruik van de toestellen van Leonidas. Het besluit hiertoe werd genomen op de ledenvergadering van 10 januari 1910. Damesgymnastiek had het in de eerste jaren niet zo gemakkelijk. Er was veel onbegrip en tegenkanting. Het zilveren jubileum werd op 8 maart 1909 gevierd met een eigen uitvoering in de zaal 'Harmonie'. Na de samensmelting met Dovido werd in de reglementen opgenomen dat in het bestuur tenminste twee dames moesten zitten.

Huldemars

Leonidas marsch

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan componeerde de heer M. Boerdam de 'Leonidasmarsch', een huldemars. Het symfonie-orkest 'Crescendo' uit Maassluis voerde de mars op 11 maart uit. De gezongen tekst namen de Leonidas dames voor hun rekening.

1924

Schwantje

Moeilijkheden met de technische leiding kenmerkten de jaren na 1926 . Na diverse wisselingen werd in 1929 de heer Schwantje uit Rotterdam belast met de technische leiding. Zijn komst bracht Leonidas-Dovido een periode van grote bloei. De damesafdeling werd in deze periode steeds belangrijker. Het gouden jubileum vierde men wederom in de aloude zaal 'Harmonie'.

Goede technische prestaties

Op 31 maart 1934 telde de vereniging in totaal 219 leden van alle leeftijden. Deze groei illustreerde de bloei van de vereniging, welke samenging met goede technische prestaties. Zo deed de vereniging mee aan de bondskeurwedstrijden van het K.N.G.V. (Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond) in het onderdeel rytmische gymnastiek. Dit leverde een vierde plaats op en de verbaasde opmerkinge in een der landelijke dagbladen, dat het optreden van het 'provinciale' Leonidas-Dovido een 'openbaring' was geweest. Een jaar later prijkte de vereniging op de tweede plaats achter Aspasia.

Technische leiding

Door vele wisselingen in de technische leiding nam het bestuur in 1955 daarom het besluit de algehele leiding toe te vertrouwen aan mejuffrouw Scheffer, die eerst als bestuurslid, later als kleuter- en aspirantenleidster reeds haar diensten had bewezen. De herenafdeling kwam onder leiding van de heer Van Genderen en de jongere groepen onder leiding van de heer Reedijk. Het ledenaantal was op dit moment ruim 600. Door de jaren heen hebben de verschillende besturen steeds getracht de kwaliteit van de technische leiding zo goed mogelijk te laten zijn.

Gymnastiekvereniging Dovido Leonidas vereniging 100 jaar

Successen

Eind jaren '90 behaalt het trainersduo Marja en Arlo van Geest (moeder en zoon) met hun pupillen verschillende successen. Met een drietal turnsters, Susan de Vries, Karin Sluimer en Melanie Stuije wordt zelfs het topsportavontuur aangegaan. Ondanks de beperkte trainingsmogelijkheden in Vlaardingen worden hier opmerkelijke resultaten geboekt. Kim Jie wordt in 2003 derde tijdens het Nederlands kampioenschap Turnen dames en later dat jaar wordt het team Leonidas-Dovido derde tijdens het Nederlands kampioenschap voor clubteams.

125-jarig bestaan

Op 8 maart 2009 bestond het nog altijd springlevende Leonidas-Dovido 125 jaar. Dit jubileum werd uitgebreid gevierd met een Sport- en speldag op 20 juni 2009. Het tweede deel, een grootse turnshow opgevoerd door alle groepen en een demo van de springgroep Star en een demo röhrad, volgde op 10 oktober in Sporthal Westwijk te Vlaardingen.

Hanny Voogd

In april 2011 wordt de vereniging opgeschrikt door het overlijden van haar secretaresse Hanny Voogd. Hanny overlijdt na een ziekbed, twaalf dagen nadat ze door burgemeester Bruinsma van Vlaardingen benoemd was tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hanny was sinds 1954 lid van Leonidas-Dovido en vanaf 1978 was zij de secretaresse.

Bron
De tekst is aangeleverd door Gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido. Hier kunt u meer lezen over de geschiedenis van Gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido.

Website Gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido
Meer weten over Gymnastiekvereniging Leonidas-Dovido? Bezoek de website: www.leonidas-dovido.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

Reacties