Direct naar navigatie

Gloria Toonkunst Vlaardingen

Door: admin, Periode: 1900 - heden, Thema's: Cultuur en vermaak

Gloria Toonkunst Vlaardingen bestond van oorsprong uit twee koren, C.O.V. Gloria in excelsis Deo en Toonkunstkoor Vlaardingen.

Oprichting van twee koren

De afdeling Vlaardingen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd in februari 1918 opgericht en de Gereformeerde zangvereniging Gloria in excelsis  Deo in oktober 1919. Een vereniging of koor oprichten is één ding, maar dan moeten er ook wel leden komen. Met strooifolders en een oproep in de kerkbode wisten de koren voldoende leden aan te trekken. Hierdoor was men ook in staat om een repetitieruimte te huren en een dirigent aan te stellen.

Nieuwe Vlaardingsche Courant van 13 januari 1920

De vroege jaren

Jos Vranken (1918-1927) en zijn zoon Nol Vranken (1927-1952) hadden het stokje voor Toonkunst in handen; C.J.Nogarede (1919- 1941) bij Gloria. Het repertoire van Toonkunst bestaat vanaf het begin uit het grotere werk:  Bij het eerste concert in 1918 wordt  die Schöpfung van J. Haydn uitgevoerd  en in 1923 wordt voor het eerst de Johannes Passion van J.S. Bach gezongen.

Aanstelling Arnold Vranken

Gloria zingt in het begin vooral kerkelijke liederen, maar vanaf 1934 wordt voornamelijk oratoriummuziek gezongen. In 1940 wijzigt het koor dan ook zijn naam Gereformeerde Oratoriumvereniging Gloria in excelsis Deo, en in 1951 verwisselt men de aanduiding Gereformeerde voor het algemenere: Christelijke. Tot 1942 zingen de twee koren ieder jaar een groot werk: Toonkunst meestal in het voorjaar en Gloria in het najaar rond kerst. In de oorlogsjaren was het voor beide koren heel moeilijk en hielden ze bijna op te bestaan.

Arnold Vranken

Samen

Na de oorlog vindt een sterke groei in het verenigingsleven plaats. Gloria hervat de repetities op 1 juni 1945 onder leiding van Piet van den Kerkhoff. Toonkunst treedt weer met dirigent Nol Vranken voor het voetlicht. Maar de bloei is van korte duur. Beide koren hebben financiële zorgen en het ledenaantal daalt. Vooral Toonkunst heeft het moeilijk: minder dan 30 leden. Opheffen is geen optie en na 52 uitvoeringen van Toonkunst en 37 zelfstandige uitvoeringen van Gloria gaan beide koren in 1953 samen verder met Piet van den Kerkhoff als dirigent. Het was in het begin even wennen, maar het onwennige gevoel verdwijnt in de loop der jaren door de komst van nieuwe leden. Als Christelijk Gemengd Koor Excelsior wordt opgeheven, voegen de ex-leden van dit koor zich ook bij de korencombinatie. Daarnaast verandert de opstelling van beide besturen: vanaf de zeventiger jaren vergaderen ze gezamenlijk. Zo voelt iedereen zich op den duur lid van Gloria -Toonkunst.

Recensie in Trouw 1948

Johannes Passion-fonds

In 1953 besluit men ieder voorjaar de Johannes Passion en ieder najaar een ander werk uit te voeren. Om financiële reden wordt in 1973 besloten de Johannes Passion om de twee jaar uit te voeren. Als in 1989 de gemeente Vlaardingen besluit de subsidie te stoppen, wordt door het werven van donateurs en sponsors  het Johannes Passion-fonds opgericht, zodat ze voorlopig de traditie konden voortzetten. In 1992 is de 35e uitvoering in Vlaardingen geweest.

Wisseling van dirigenten

Na het overlijden van Piet van den Kerkhoff wordt Gerard Akkerhuis dirigent van het koor. Het 50 jarig jubileumconcert was op 26 september 1970 in de gerestaureerde Grote Kerk van Vlaardingen. In 1972 vertrekt Gerard Akkerhuis en wordt Aad van der Hoeven, dirigent van onder andere Toonkunstkoor Schiedam de nieuwe dirigent. In het jaar dat Aad van der Hoeven besluit te blijven, is Gloria-Toonkunst in de gelukkige positie een gezellig, groeiend en verjongend koor te zijn.

Aad van der Hoeven

Hoogtepunten

Een koor met zo'n lange geschiedenis kent vele hoogtepunten, een paar lichten we hier uit.
Een bijzonder hoogtepunt was het concert in De Doelen naar aanleiding van 25 jaar Toonkunstenaar van Aad van der Hoeven. Het koor blijft onder zijn leiding een koor van hoge kwaliteit. Gloria Toonkunst trad in 1996 op in de Sacré Coeur en de Notre Dame te Parijs. In september 2002 is het koor naar Tsjechië geweest, waar het tweemaal het Requiem van W.A. Mozart uitvoerde, in Pilzen en Praag. In maart 2009 vond het Drie Koren Concert in De Doelen plaats ter gelegenheid van 50 jaar Toonkunstenaar Aad van der Hoeven. Dit concert was in samenwerking met The Credo Singers Rotterdam en het C.R.M. Den Haag en Gloria Toonkunst Vlaardingen.

Fusie

In 2008 is de fusie daadwerkelijk tot stand gekomen en is het sindsdien één koor te weten: Gloria Toonkunst Vlaardingen.

Bron:
De tekst is aangeleverd door Gloria Toonkunst.

Website Gloria Toonkunst
Meer weten over Gloria Toonkunst Vlaardingen? Bezoek de website: www.gloria-toonkunst.nl

De geschiedenis van uw vereniging
Uw verenigingsgeschiedenis ook op deze website? Dat kan! Lees hier meer.

 

Reacties