Direct naar navigatie

Tijd van regenten en vorsten 1600-1700

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1600 - 1699, Thema's: Dagelijks leven, Visserij, Cultuur en vermaak, Gezag en politiek

Deze periode noemt men ook wel de 'Gouden Eeuw'. Een eeuw van voorspoed en bloei van zowel handel als cultuur. In 1648 komt er een einde aan een oorlog die buiten het Twaalfjarig Bestand, tachtig jaar duurde. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) worden opgericht. Wetenschap en schilderkunst floreren. Is deze welvaart ook in Vlaardingen merkbaar?

Ook Vlaardingen had de wind in de zeilen. Letterlijk en figuurlijk. De opbloei van de visserij zorgde voor een bepaalde mate van welvaart in de stad. Rederijen vestigden zich aan de haven, vissersschepen voeren af en aan. Op de kade gonsde het van de bedrijvigheid. Het geluid van rollende tonnen, hamerslagen, zeemansliederen en luid schreeuwende, visventende vrouwen schalde over het water.  Niet iedere Vlaardinger had vissersbloed in de aderen, want er werd ook volop geboerd in de vele polders om de stad. De 17e eeuw wordt in Vlaardingen gekenmerkt door een aantal belangrijke gebeurtenissen,  waaraan duidelijk de algemeen heersende welvaart ten grondslag lag.

Op deze gravure zijn de leden van de Vlaardingse rederijkerskamer in een zinnebeeldige optocht te zien tijdens een landjuweel in 1607
Landjuweel

Het begint al in 1616. In de betrekkelijk rustige periode die er door het Twaalfjarig Bestand was ontstaan, organiseerde de Vlaardingse rederijkerskamer 'D'Akerboom' een groot rederijkersfeest, 'landjuweel'  genaamd. Het blazoen van de Vlaardingse rederijkerskamer D'AkerboomVijftien rederijkerskamers, afkomstig uit het hele land, vertoonden gedurende enkele dagen hun vaardigheden op het gebied van de dicht- en toneelkunst. Na afloop van het festijn lieten de kamers als dank hun blazoen (een houten bord met een zinnebeeldige voorstelling) achter. Een aantal ervan is bewaard gebleven en deze zijn te bewonderen in de Oude Hal en de trouwzaal van het Stadhuis.

Stadsbestuur

Nadat het in 1574 door brand grotendeels verwoeste stadhuis in de jaren erna werd opgelapt, onstond er in 1650 behoefte aan een nieuw exemplaar waarvan Bartholomeus Drijffhout voor een deel de bouwmeester was. In het Oude Stadhuis op de Markt is nog maar weinig oorspronkelijks van de hand van de toenmalige architect te bekennen.

Beroemde Vlaardingse ambachtsheer

Dit is hij dan, Wilhem van Ruytenburch. Hij leefde van 1600 tot 1652 en was van 1629 tot 1652 Ambachtsheer van Vlaardingenen Vlaardinger-Ambacht

Vlaardinger-Ambacht was een ambachtsheerlijkheid in het hoogheemraadschap van Delfland. Het was een groot gebied dat rondom het kleine stadje Vlaardingen heen gevouwen lag. Het werd bestuurd door een ambachtsheer, die zijn statige verblijf had op een buitenplaats aan de Hoflaan. De meest bekende ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht  is zonder twijfel Wilhem van Ruytenburch, meer bekend als 'de man in het geel' op het wereldberoemde schilderij van Rembrandt  'De Nachtwacht'.

Aan de Kortedijk verrees in 1688 een nieuwe molen, deels van steen. Het op dezelfde plek staande houten exemplaar, moest hiervoor tegen de vlakte. De wind werd geacht eigendom van de overheid te zijn met als gevolg dat iedere  molenaar een belasting moest betalen voor het windrecht.

Echter niet alles ging voor de wind;  ook besmettelijke zieken zoals de pest en overstromingen teisterden de stad. 

Reacties