Direct naar navigatie

Kanonskogel in de Vlaardingse Vaart

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 1500 - 1699, Thema's: Oorlog

Begin maart 2013 kreeg de stadsarcheoloog van Vlaardingen een interessante vondstmelding. Ter hoogte van het politiebureau was een metalen bal uit de Vlaardingse Vaart gevist...

Kanonskogel uit Vlaardingse Vaart. Foto: de heer Baetings.

De vondst

De heer Baetings was rond Kerst 2012 naar Vlaardingen gekomen om zijn hobby te beoefenen: magneetvissen. Met een supersterke magneet zocht hij in het water van de Vlaardingse Vaart naar metalen voorwerpen. Op een bepaald moment had hij echt beet en de metalen bal die hij bovenhaalde, wekte zijn interesse. Enige tijd later toonde hij het voorwerp aan een archeoloog in ruste, die deze identificeerde als een 17e-eeuwse kanonskogel. De vinder was nu helemaal geïnteresseerd en vroeg aan de stadsarcheoloog van Vlaardingen of dit voorwerp inderdaad uit deze periode stamde.

Hoewel het Vlaardings Archeologisch Kantoor de zoektocht naar oude metalen voorwerpen zeker niet toejuicht, stellen de archeologen alle meldingen van vondsten erg op prijs. Deze metalen bal is bovendien interessant, omdat op Vlaardings grondgebied tot nu toe weinig kanonskogels gevonden zijn. De kogel kan inderdaad 17e-eeuws zijn, maar de geschiedenis van onze stad doet vermoeden dat het object nog iets ouder is.

Spaanse bezetting

Vlaardinger Driesluizen anno 1576. Kaartmaker: J.J. Potter.Niet ver van de vondstlocatie ligt, ter hoogte van de Kortedijk, de Vlaardinger Driesluizen. Hier is in de 16e eeuw het één en ander gebeurd. In 1571, aan het begin van de Opstand, waren Maasland en Vlaardingen bezet door Spaanse troepen. De Spanjaarden kenden heel goed het strategische belang van de Maasdijk, waarin de dertien sluizen van Delfland lagen. De vijand kon immers het achterliggende land onder water zetten en veroveren als hij deze waterwerken in handen kreeg. De Spanjaarden beschermden daarom de sluizen door het aanleggen van schansen. Ook ter hoogte van de Vlaardinger Driesluizen lag naar alle waarschijnlijkheid zo’n aarden versterking op de Maasdijk, waarover we geïnformeerd zijn door een consent van 31 maart 1574 dat zich in het Oud Archief van Delfland bevindt.

Hoewel er geen berichten zijn over gevechten op deze locatie, is de aanwezigheid van kanonskogels dus niet zo vreemd, gezien de Spaanse bezetting. Wanneer en hoe deze kogel precies in de Vlaardingse Vaart is beland, blijft echter giswerk.

Bron

Brouwer, Albert, en Ingena Vellekoop, 1984: Spaans Benauwd: strijdende Geuzen en Spanjaarden in het Maasmondgebied: 1568-1575, Vlaardingen, p. 12-16.

De heer J.J.C. Baetings: vondstmelding, 2 maart 2013.

Reacties