Direct naar navigatie

Archeologisch onderzoek op Westnieuwland

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 1600 - 1799

2013 was het jaar van de metamorphose van het stadskantoor van Vlaardingen. Het oude pand uit de jaren '70 veranderde in een modern, energiezuinig kantoor, waar ambtenaren in de lichte publiekshal zorgen voor een warm welkom. Bij de bouw van de hal nam de gemeente een kijkje in het verleden...

Een archeoloog bekijkt de oude muurresten. Foto: Archeologische dienst Gemeente Vlaardingen
Archeologische begeleiding

De gemeente liet in 2013 de graafwerken voor de nieuwe publiekshal én toegang tot de fietskelder archeologisch begeleiden door Archeomedia. Het onderzoek leverde heel wat gegevens op die onze historische kennis aanvullen.

Van klooster naar stadswijk

Aan de zuidzijde - in de buurt van de Schoolstraat - kwam een oude fundering aan het licht. Het was de onderzijde van een muur van het middeleeuwse Sint Caeciliaklooster, dat hier tot op het einde van de 16e eeuw stond. De oude Paterstraat, ook bekend als Koeiensteeg, vormde de oostelijke grens van het uitgestrekte kloosterterrein. De Paterstraat lag oorspronkelijk dus vlak achter het stadhuis.

De muur van een stadswoning rust op een brede kloostermuur. Foto: Archeologische dienst Gemeente Vlaardingen.Aan het einde van de 16e eeuw kwam de grond in handen van de stad. Al snel bouwden de Vlaardingers huizen aan beide zijden van de Paterstraat. Tijdens de begeleiding zijn delen van deze verdwenen straat en de bebouwing gevonden. De archeologen ontdekten dat de Vlaardingers de oude kloostermuren hadden gebruikt als fundering voor hun nieuwe woningen.

Afval bekijken

Naast de huisresten troffen de archeologen ook een ovale beerput en een waterput aan. Deze structuren vonden zij bij het graven van de nieuwe toegang voor de fietsenkelder, langs de gevel van het stadskantoor. De putten lagen dus aan de achterkant van de voormalige huizen.

Op de voorgrond de deels verstoorde beerput, op de achtergond de waterput met heipaal. Foto: Archeologische dienst Gemeente VlaardingenDoor de waterput was een nieuwe heipaal geboord. Deze structuur is dan ook niet verder onderzocht. De beerput bevatte nog afvalresten, waaronder veel mosselen en een vrij complete kookpot uit de 17e eeuw. Onderzoek van het afval gaat ons hopelijk meer vertellen over wat de bewonders aten.

De oudste resten

Het oudste wat de archeologen vonden, waren houten palen en vlechtwerk in het zuidelijke deel van de sleuf langs het stadskantoor. Tussen het vlechtwerk zat wat aardewerk, dat in de 13e eeuw gedateerd kan worden. De venige laag boven het vlechtwerk bevatte vondsten uit ongeveer de 14e eeuw.

Het vlechtwerk uit de 13e eeuw. Foto: Archeologische dienst Gemeente VlaardingenTussen het gevlochten leem vonden de onderzoekers een flinke hoeveelheid leem. Dit leem suggereert dat het vlechtwerk een deel van een bepleisterde wand is geweest. Of deze wand deel uitmaakte van een gebouw of een andere functie had, moet nog uitgezocht worden.

Een eigen geschiedenis

Het stadskantoor staat waarschijnlijk niet op oude terpgrond. Dit gebied lijkt anders gevormd, dan de terp waar de Grote Kerk op ligt. We hopen hierover meer te leren door de gegevens die bij de archeologische begeleiding zijn verzameld.

Reacties