Direct naar navigatie

Archeologisch onderzoek Grote Kerk Vlaardingen

Door: Stadsarchief Vlaardingen

In juli 2013 is een archeologisch onderzoek gestart in de Grote Kerk van Vlaardingen. Dit onderzoek richt zich onder meer op het vaststellen of hier de burcht van Dirk III heeft gelegen en wat de oudste aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kerk zijn.

Archeologen boren in de vloer van de Grote Kerk

Oudste burcht van Holland

Rond 1000 vestigde graaf Dirk III zich in Vlaardingen en liet er een burcht bouwen. De burcht speelde een belangrijke rol bij de 'Slag bij Vlaardingen' in 1018 waarmee feitelijk de grondslag van het latere Holland werd gelegd. Het is zover bekend de eerste burcht die in opdracht van de Hollandse graven is gebouwd. De ligging van de burcht wordt op hypothetische gronden gezocht in het oude Vlaardingse Stadshart, ergens bij de Markt. In 2007 is op de Markt en in de Grote Kerk een grondradaronderzoek verricht. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat aan de oostzijde van de kerk, op een diepte van circa 3,5 meter, twee cirkels van circa 18 en 27,5 meter zichtbaar zijn. Wat die cirkels zijn, kon uit het grondradaronderzoek niet verder worden opgemaakt. Het zou hier kunnen gaan om de contouren van de gracht van de burcht van Dirk III. Dit booronderzoek speelt zodoende een belangrijke rol bij het zoeken naar deze oudste burcht van Holland.

Zeldzaam onderzoek

Voor het eerst sinds bijna vijftig jaar is het mogelijk om een kijkje in de bodem van de kerk te krijgen. De vloer van de kerk wordt namelijk grotendeels verwijderd ten behoeve van de vernieuwing van de vloerverwarming. Met dank aan de 'Stichting exploitatie Grote Kerk Vlaardingen' die toestemming heeft gegeven voor het onderzoek, worden in de kerk verschillende boringen gezet om de dieper gelegen aardlagen te kunnen bestuderen. Dit zal overigens geen gemakkelijke opgave zijn, aangezien er met de hand geboord wordt en er naast mogelijk puin en muurwerk ook oude kisten en eeuwenoude boomstamkisten verwacht kunnen worden, die moeilijk doorboorbaar zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ArcheoMedia met medewerking van Helinium-leden.

Kerkje in de streek Marsum

In een schenkingsakte uit het jaar 725/726 wordt gesproken van een zekere geestelijke Heribald die een kerkje dat gelegen is in de streek Marsum aan de geestelijke Willibrord schonk die het op zijn beurt weer overdeed aan het klooster Echternach. Deze kerk behoort tot de zogeheten vijf moederkerken van waaruit het latere graafschap is gekerstend. Gezien het feit dat in later tijden de Vlaardingse kerk toebehoorde aan het klooster Echternach is men ervan uitgegaan dat de kerk die in 725/726 wordt genoemd in het latere Vlaardingen is gelegen. Dit is echter nooit bewezen en daarnaast is onbekend hoe oud deze kerk precies is. Met het booronderzoek is het mogelijk om daar iets meer over te weten te komen. Het opboren van de oudste resten van een kerk zal lastig worden. Met de stichting van de kerk ging men ook de begraven in en rond de kerk.  De ouderdom van de oudste graven kan zodoende ook iets zeggen over de ouderdom van het bijbehorende kerkje. Gehoopt wordt dan ook op het aantreffen van oude begravingen die teruggaan tot het begin van de achtste eeuw. 

Resultaten
Wanneer de resultaten van het onderzoek binnen zijn, dan berichten we u daar over op deze site.

Reacties