Direct naar navigatie

Archeologie aan de Claudius Civilislaan

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 3000 v. Chr. - 499

Tijdens hun werkavonden zijn de leden van Helinium druk in de weer met het schoonmaken en onderzoeken van vondsten uit de ijzertijd. Ze onderzoeken zelfstandig een deel van het materiaal dat in september 2018 opgegraven is aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen. Op deze manier helpen ze de archeologen van Econsultancy en schrijven ze mee een stukje geschiedenis.

Tussen een wirwar van heipalen onderzoeken archeologen van Econsultancy de bodem aan de Claudius Civilislaan. Foto: B. Boesman. Archeologische Collectie gemeente Vlaardingen.

Begin september 2018 startten aan de Claudius Civilislaan nieuwbouwwerkzaamheden in opdracht van 'Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars'. Voor deze nieuwbouw moesten een aantal oude heipalen deels uitgegraven worden en kwamen er een heleboel nieuwe palen bij. Daarnaast zouden enkele kelders aangelegd worden.

Zit er iets?

In een gebied als Vlaardingen, waar al duizenden jaren mensen wonen, kunnen bij dit soort ontgravingen archeologische resten aangetroffen worden. Daarom wordt bij alle grote projecten vooraf bekeken of er waardevolle archeologie in de bodem zit die mogelijk verloren kan gaan tijdens de werken. Als dat het geval is, wordt dit stukje van ons erfgoed onderzocht en uit de grond gehaald.

Bij de aanleg van de bouwput van het Gereformeerde Bejaardencentrum aan de Claudius Civilislaan in 1962 werd ijzertijdaardewerk gevonden. Foto: Archeologische collectie gemeente Vlaardingen.  Dat is ook aan de Claudius Civilislaan gebeurd. Archeologen van Econsultancy bv hebben in 2017 eerst een bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er in de ondergrond een oude kreek zit die dwars door het terrein loopt. Langs de oevers van die kreek en later op de dicht geslibde kreek zelf woonden in de ijzertijd en de Romeinse tijd mensen. Bij de bouw van het vlakbij gelegen zorgcentrum en bij eerdere werken ten noordwesten en zuidoosten van het nieuwbouwterrein was bijvoorbeeld al afval van deze mensen gevonden.

Archeologen begeleiden nieuwbouw

Het proefsleuvenonderzoek in mei 2018 bevestigde dat er nog steeds archeologische resten op het terrein te vinden waren. Daarom is besloten om het ontgraven van de kelders van twee gebouwen door een archeologisch team te laten begeleiden. Bij een archeologische begeleiding vindt het onderzoek plaats tijdens de graafwerken voor de nieuwbouw. Een archeoloog geeft de graafmachinist aanwijzingen, maar de ontgravingen blijven beperkt tot wat er bouwkundig nodig is.

Heel veel vondsten

Archeologen van Econsultancy verzamelden op de eerste dag al grote hoeveelheden bot en aardewerk. Foto: B. Boesman. Archeologische collectie gemeente Vlaardingen.Bij de start van de begeleiding stelden de archeologen van Econsultancy vast dat er veel meer oude resten in de grond zaten, dan dat ze op basis van de vooronderzoeken hadden verwacht. De kreek was in de ijzertijd duidelijk gebruikt om afval in te dumpen. Op de eerste dag van de begeleiding vonden de archeologen al honderden scherven van potten en een grote hoeveelheid dierlijk botmateriaal. Wat moest er met deze grote hoeveelheid vondsten gedaan worden? Moest alles verzameld worden of mochten de archeologen kiezen wat ze meenamen voor verder onderzoek?

Een archeoloog van Econsultancy verzamelt zorgvuldig vondsten uit het profiel. Foto: B. Boesman. Archeologische collectie gemeente Vlaardingen.

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om vondsten te selecteren in het veld, maar dat was hier niet wenselijk. Een archeologische begeleiding is sowieso al een eerder beperkte vorm van onderzoek en bij selectie in het veld zou er nog minder informatie overblijven. Om de vondsten goed te kunnen bestuderen en zinnige uitspraken te kunnen doen over de vindplaats, is daarom besloten zo weinig mogelijk te selecteren in het veld.

Helinium onderzoekt

Daarbij is ook de hulp van de archeologische werkgroep Helinium ingeroepen. Een gedeelte van de vondstrijke lagen uit de kreekvulling is naar hun werkplaats op Hoogstad vervoerd. Daar zullen de amateurarcheologen de komende tijd de grond zorgvuldig doorspitten op zoek naar vondsten.

Een van de scherven die Helinium al verzamelde, mooi versierd met nagelindrukken. Foto: H. van Wensveen. De archeologische begeleiding aan de Claudius Civilislaan is ondertussen afgerond, maar het onderzoek gaat verder. De archeologen van Econsultancy gaan aan de slag met de informatie en vondsten die zij verzamelden. Ondertussen zorgen de Heliniumleden voor hun vondsten: Wassen, drogen, sorteren, puzzelen, beschrijven. Het is een heel karwij, maar het resultaat belooft mooi te worden.

Samen zorgen de archeologen en de leden van Helinium dat er zoveel mogelijk bekend wordt over de mensen die lang geleden op deze plek leefden.

Op Vlaardings Nieuws vind je meer foto's van het onderzoek dat Helinium uitvoerd.

Reacties