Direct naar navigatie

Replica houten blazoen van Vlaardingse rederijkerskamer 'D'Akerboom

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1600 - 1699, Thema's: Cultuur en vermaak

Ook Vlaardingen had in de 16e en 17e eeuw een Rederijkerskamer, waar de gegoede burgerij zich bezighield met “welbespraaktheid” in de breedste zin van het woord. Elk van die rederijkerskames had een eigen blazoen, een versierd houten wapenschild. Zo ook Vlaardingen. Het originele blazoen van de Vlaardingse rederijkerskamer ‘DÁkerboom hangt in de hal van het Vlaardingse stadhuis. Museum Vlaardingen heeft een fraai replica van dit blazoen uit 1890 gemaakt door Johannes Weiland. Deze uit Vlaardingen afkomstige Johannes was een bekend kunstschilder eind 19e/begin 20e eeuw. Weiland was een bekend schildersgeslacht in Vlaardingen, ook twee van zijn neven (Jaap en Frits) werden later bekende kunstschilders.

houten blazoen van de rederijkerskamer 'DÁkerboomMuseum Vlaardingen bezit een 19e eeuwse kopie van een 16e eeuws houten blazoen van de Vlaardingse rederijkerskamer ‘D’Akerboom. Het origineel (uit ongeveer 1690) hangt, tezamen met 10 andere blazoenen, in het Vlaardingse stadhuis.

Veel steden en dorpen in het westen en zuiden van Nederland hadden in de 16e en 17e eeuw een Rederijkerskamer, een vereniging die zich bezighield met de “welbespraaktheid”. Het woord rederijker  (iemand rijk aan rede) is ook afgeleid van het Franse woord: rhetorique (retorica). Die verenigingen hielden ook onderlinge wedstrijden (landjuwelen) waarbij men elkaar de loef probeerde af te steken op het gebied van toneel, dichtkunst, literatuur en ook muziek. Het waren ook zeer feestelijke bijeenkomsten die werden geopend met een optocht en waar prijzen te verdienen waren. Er was zelfs een prijs voor degene die het publiek het hardst kon laten lachen.  Niet iedereen kon zo maar lid worden van een rederijkerskamer. In het algemeen waren gegoede burgers lid en daarnaast was er ook een stevige ballotage. Tot aan de dag van vandaag bestaan er nog rederijkerskamers.

Vlaardingen had ook zo’n rederijkerskamer D’Akerboom genaamd en opgericht in 1514. De kamer was actief tot in 1749. Elke rederijkerskamer had een eigen blazoen, een versierd houten wapenschild. Bij de onderlinge wedstrijden werden die blazoenen uitgewisseld. In Vlaardingen is in 1616 zo’n landjuweel gehouden. De houten blazoenen die toen aan de Vlaardingse kamer werden overhandigd door de deelnemende rederijkerskamers hangen nu nog allemaal samen met het blazoen van D’Akerboom in de oude hal van het stadhuis. Deze blazoenen zijn allemaal beschreven in het Historisch Jaarboek 2001 van de Historische vereniging Vlaardingen.

Het ruitvormige blazoen van de Vlaardingse rederijkerskamer heeft binnen een ovaal de centrale voorstelling van Jezus aan het Kruis tegen een akerboom (aker = eik). Daaronder een lint met het devies in het Nederlands ‘Ansiet lieft’ en in het Latijn ‘Ecce Charitatem’ (zie de liefdadigheid). Rond het ovaal zijn een aantal wapenschilden te zien, alsmede figuren voorstellende de inspiratie, de retorica en de heilige Sebastiaan. De ovale rand bevat de tekst 'TAKERBOOMPJE TOT VLAERDING'.

Reacties