Direct naar navigatie

Gouden herdenkingspenning waarschuwingsreis Jacob van Der Windt

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1700 - 1799, Thema's: Visserij

Eind 1780 brak de Vierde Engelse Zeeoorlog uit en op dat moment lag de Vlaardingse en Maassluisse vloot te vissen bij de Doggersbank. De Engelsen stuurden al direct kapers de zee op om zoveel mogelijk Nederlandse schepen op te brengen. De vloot moest gewaarschuwd worden en stuurman Jacob van der Windt werd bereid gevonden om met zijn schip “De Roode Roos” weer uit varen om de vloot te waarschuwen. De gevaarlijke reis verliep succesvol en behalve de vloot keerde ook Van der Windt begin januari met zijn schip behouden terug. Als dank werd deze gouden herdenkungsmunt aan hem uitgereikt. Daarnaast kreeg hij ook een ingegraveerde bokaal van sodaglas

gouden herdenkingsmunt waarschuwingsreis Jacob van der WindtEind 1780 raakte de Nederlandse republiek betrokken bij de oorlog die woedde tussen Engeland , Frankrijk en Spanje . Op 20 december verklaarde Engeland de Nederlandse republiek de oorlog en de Vierde Engelse Zeeoorlog was een feit. De eerder uitgevaren Vlaardingse vissersvloot ligt op dat moment (evenals de vloot van Maassluis) te vissen op de Noordzee bij de Doggersbank en de grote vloot (bij elkaar 148 schepen) is nog onwetend van de uitgebroken oorlog.  Er breekt paniek uit bij de achterblijvers en de  reders , de eigenaren. Al snel wordt het namelijk duidelijk dat de schepen gevaar lopen. De Engelsen hebben al wat schepen opgebracht die in de zuidelijke Noordzee visten.
De enige manier om de vloot te waarschuwen is een schip naar de Doggersbank te sturen. Dat was echter niet zo simpel , de havens van Vlaardingen en Maassluis waren bevroren , dus van daaruit ging het niet.  In Den Briel was echter stuurman Jacob van der Windt net aangekomen met zijn schip “De Roode Roos” en hij wilde wel weer direct uitvaren . Met een nieuwe bemanning , die ook mee durfde op de riskante reis,  vertrekt hij op 29 december en het lukt hem de schepen in de volgende dagen te waarschuwen. Op 9 januari komen de eerste schepen weer veilig terug en Van der Windt zelf komt op 11 januari  aan.
Uiteraard waren de thuisblijvers erg blij. In de kerk werd een dankdienst gehouden , waarbij behalve uiteraard God , ook de visserijbestuurders werden bedankt . Onder de burgerij gingen er stemmen op dat ook Jacob van der Windt dank verdiende. Gelukkig vonden enkele notabelen dat ook en zij lieten een gedenkpenning slaan . Deze gouden penning is een pronkstuk in de verzameling van het museum . De munt heeft als opschrift : “ter  beveiliging van schepen en volk “ . Aan de andere kant is het opschrift : “1780 den 29 dec. van Vlaardingen uitgezeilt om onse Vloot van den oorlog kennis te geven en op te ontbiede. Behoude binne gekoomen den XI Jan. 1781 “.
herinneringsbokaal waarschuwingsreis Jacob van der WindtHetzelfde opschrift is ook gegraveerd in een bokaal van sodaglas, die Van der Windt ook nog kreeg na zijn reis. Ook deze bokaal is één van de topstukken in het bezit van het museum .

Reacties