Direct naar navigatie

Franstalig handschrift over de beugvisserij met bijbehorende prikkenbak

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1800 - 1899, Thema's: Visserij

In de 19e en begin 20e eeuw waren er geregeld grote internationale tentoonstellingen voor de visserij, zo ook in 1866 in Boulogne-sur-mer. Daar was dit fraaie ingelijste versierde Franstalige handschrift te zien met bijbehorende prikkenbakken

Ingelijst versierd en verguld Franstalig handschrift over de beugvisserijDe beugvisserij werd bedreven in met name de winterperiode als de haringvisserij met de vleet was afgesloten. Was de vleetvisserij met het als een gordijn hangend net (de vleet) bestemd voor de haringvangst, de beugvisserij werkte met lijnen met geaasde haken, waarmee vooral kabeljauw en schelvis werd gevangen.
Het vissen met de beug kwam er op neer dat een reeks lange lijnen (de beuglijnen ) werd uitgezet met aan elke lijn een aantal zijlijnen met geaasde haken. De beuglijnen, die wel tot 75 m lang konden zijn, rusten op de zeebodem. In met water gevulde bakken werd het aas (voornamelijk prikken)  levend aan boord bewaard. Vandaar de naam prikkenbakken.
handschrift over beugvisserij in versierde vergulde spiegelHet handschrift met de titel ‘la pêche du cabiliau’ was samen met de twee prikkenbakken te zien op de internationale visserijtentoonstelling in 1866 in het Franse Boulogne-sur-mer en gaat over de Nederlandse beugvisserij.  De Franstalige tekst bevindt zich in een vlak dat de vorm van een spiegel heeft. De spiegel is verguld en versierd met diverse figuren die daaromheen zijn geplaatst, zoals goden en vissers met vissen en vistuig. Het geheel is ingelijst in een zwarte geprofileerde lijst.
De prikkenbakken zijn gemaakt door de  Vlaardingse meester timmerman Justus Kos Koolhaalder en zijn drie keer zo klein als de bakken die  meegingen aan boord. Ze werden eerder gemaakt voor de ‘Tentoonstelling van Vischgereedschappen’  in 1861 in Amsterdam en voor deze tentoonstelling opnieuw gebruikt.model prikkenbak gemaakt door Justus Kos Koolhaalder

Reacties