Direct naar navigatie

De Lionsclub en de Vrije Academie

Door: Museum Vlaardingen, Periode: 1950 - heden, Thema's: Cultuur en vermaak

In 1963 werd de Vlaardingse afdeling van de Lionsclub opgericht. Eén van de eerste projecten van de Lionsclub in Vlaardingen was de oprichting van de Vrije Academie. Hier konden Vlaardingers allerlei vormen van kunst ontwikkelen. De Vrije Academie was na een periode in de Zomerstraat gevestigd in het Hollandiagebouw aan de Oosthavenkade. In 2014 zijn na de sluiting van dit gebouw, de activiteiten overgenomen door Kade 40 (www.kade40.nl)in het er tegenover gelegen verbouwde voormalige postkantoor. Dit schildje kreeg de Lionsclub in 1967 ter gelegenheid van de officiële opening van de Vrije Academie.

De Lionsclub, de bekende internationale serviceclub met als motto “We Serve”, heeft aan de wieg gestaan van de Vrije Academie in Vlaardingen.
In 1963 werd in Vlaardingen een afdeling van de Lionsclub opgericht met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van  Vlaardingen. Eén van de eerste projecten was de oprichting van een instelling waar Vlaardingers de gelegenheid kregen om allerlei vormen van kunst te ontwikkelen door middel van cursussen.

Plaquette van de Lionsclub ter gelegenheid van de opening van de Vrije Academie in 1967Dit werd de Vrije Academie. Een stichting met die naam werd medio 1965 opgericht. Een bestuur werd geformeerd met een voorzitter (benoemd door de Lionsclub) en als leden vertegenwoordigers van de gemeenteraad, het onderwijs, de Vlaardingse kerken en het bedrijfsleven. Een volgende stap was het vinden van subsidie. Gelukkig wilde de gemeente, na enige aarzeling, subsidie geven. Een succesvolle handtekeningenactie was opgestart; gebleken was dat er behoefte was aan een dergelijke instelling.
In 1967 was het zover en kon worden gestart. Met deze subsidie en met een beperkte bijdrage van de cursisten kon de exploitatie rond worden gemaakt. Een ruimte werd gevonden in de Zomerstraat, in de voormalige Ericaschool (eind zeventiger jaren werd dat het Hollandiagebouw). het Hollandia gebouw aan de OosthavenkadeDe eerste directeur werd J. Breeman  en met in totaal een achttal (pedagogisch en artistiek geschoolde)  docenten werd in september 1967 begonnen met de eerste cursussen tekenen, boetseren en naaldvakken. Later zouden ook andere kunstrichtingen volgen. Dat er behoefte was aan deze cursussen bleek wel uit het aantal aanmeldingen bij de start: 175. Er moest zelfs een wachtlijst worden opgesteld.
Op 12 december 1967 opende burgemeester Heusdens de Vrije Academie officieel. Tijdens de opening overhandigde de president van de Lionsclub, de heer W. van Schuppen een cheque van fl. 1000 en een plaquette aan de directeur van de Vrije Academie.

Reacties