Direct naar navigatie

Jaarverslag Monumentencommissie 2011-2013

Door: Monumentenzorg Vlaardingen

De Monumentencommissie vormt samen met de Welstandscommissie de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissie van Vlaardingen. Zij adviseert het college van burgemeesters en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken met betrekking tot de monumentenzorg.

De commissie functioneert onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie en streeft ernaar jaarlijks verantwoording af te leggen over haar handelen met een jaarverslag. In de zittingsperiode 2011-2013 zijn adviezen gegeven over een aantal bijzondere restauraties aan de grote monumenten in Vlaardingen. Dit was voor de commissie de reden een verslag te schrijven over de gehele zittingsperiode, waardoor het besluitvormingsproces goed in beeld kon worden gebracht.

Jaarverslag Monumentencommissie Vlaardingen 2011-2013

Dit jaarverslag gaat in op de samenstelling en werkwijze van de commissie, het aantal afgegeven adviezen en een zestal bijzondere projecten waaronder de Grote Kerk en het Museum Vlaardingen. Verder gaan de commissieleden in op een aantal specifieke aspecten van de huidige monumentenzorg en hun ervaringen in de Monumentencommissie van de afgelopen periode.

Reacties