Direct naar navigatie

Beeldbepalende panden en objecten

Door: Stadsarchief Vlaardingen

In 2012 erkende de gemeente Vlaardingen 555 panden en objecten als 'beeldbepalend'. Deze toekenning is gebaseerd op een inventarisatie die de Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) in 2009 maakte.

Een ‘beeldbepalend object’ heeft bepaalde kenmerken die Vlaardingen als stad een herkenbaar gezicht geven. De inventarisatie in 2009 leverde een lijvige catalogus op van 590 objecten. De catalogus biedt een basis om de panden en objecten te beschermen.

Klik hier om de catalogus van de Stichting DSL te bekijken.

Punten geven

De stichting startte met een uitgebreide lijst van ongeveer 850 objecten, die was samengesteld door de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV). Elk object heeft een waardering gekregen op basis van de volgende categorieën: de ontstaansgeschiedenis, de bouwstijl, de uniciteit, het lokale belang, de relatie tot de omgeving, de ligging en de technische staat.

Klik hier om de toelichting op het waarderingssysteem en de catalogus te lezen.

Op basis van de gegeven scores heeft DSL 590 panden en objecten in Vlaardingen de naam ‘beeldbepalend’ gegeven. In totaal zijn 153 panden en objecten gemerkt als bijzonder waardevol. Uiteindelijk stelde het college van burgemeester en wethouders in het voorjaar van 2012 een lijst van 555 beeldbepalende panden en objecten vast.

Klik hier voor de lijst met 555 Vlaardingse beeldbepalende panden en objecten.

De voormalige boerderij aan de Broekpolderweg 249e is opgenomen in de inventaris.

Verankeren in beleid

Op 14 februari 2013 wees het Rijk een deel van het Vlaardingse grondgebied aan als rijksbeschermd stadsgezicht. Binnen de grenzen van een beschermd stadsgezicht streeft men ernaar om het authentieke karakter van de stad te bewaren en wordt nieuwbouw afgestemd op de omgeving. Een beschermd stadsgezicht biedt dus voldoende mogelijkheden om beeldbepalende panden en objecten te beschermen.

Buiten dit beschermde gebied spelen de bestemmingsplannen een grote rol. Een beeldbepalend pand of object krijgt hierin de term ‘karakteristiek’. In de plannen zullen bepalingen worden opgenomen voor karakteristieke panden, waardoor de historische waarde mee kan wegen bij sloop- en nieuwbouwplannen. De Monumentencommissie adviseert over veranderingen aan karakteristieke panden.

Dit is echter niet de enige manier waarop Vlaardingen haar beeldbepalende objecten en panden behoedt voor verval en vernieling. De welstandsnota speelt ook een rol in de bescherming van karakteristieke waarden. Daarnaast kan de gemeente panden of objecten aanwijzen als gemeentelijk monument.

Reacties