Direct naar navigatie

Veerplein

Door: Stadsarchief Vlaardingen

Waarom heet het Veerplein eigenlijk 'Veerplein'? Het middelste gedeelte van het bijna pleinvullende terrazzokunstwerk naar een ontwerp van de Vlaardingse kunstenares Wilma Kuil laat een link naar het verleden zien. Nieuwsgierig?

Het Veerplein wordt optisch gescheiden door het Liesveldviaduct. Rondom het plein zijn enkele banken gevestigd, een groot aantal winkels en de Stadsbibliotheek. In een nieuw verrezen pand opent V&D eind 2013 haar deuren. Het voormalige V&D-gebouw aan de zuidwestzijde van het plein, geeft sinds 2005 onderdak aan een aantal filialen van grote winkelketens. Dit gebouw heeft ook een recreatieve bestemming gekregen door de vestiging van zes bioscoopzalen, een grand café en een fitnessruimte. Op woensdag en zaterdag wordt op het Veerplein en het erachter gelegen Schoutplein de weekmarkt gehouden.

Terrazzokunstwerk

Op 1 juni 2010 is het 'Nieuw Vlaardings Tapijt' ‘uitgerold’ op het zuidelijk deel van het Veerplein. Dit terrazzokunstwerk is een ontwerp van de Vlaardingse beeldend kunstenaar Wilma Kuil, GelukTreurniet Architecten en terrazzospecialist Tomaello. Het pleinvullend diagonaal lijnenspel is uitgewerkt in drie verschillende kleuren stenen. De fontein symboliseert in de eerste plaats het water dat de stad verbindt met zijn omgeving en staat tevens voor de bruisende binnenstad waarvan dit plein het middelpunt vormt. In het midden is in ruitvorm de geschiedenis van het plein te zien.

Aanlegplaats voor veerschuiten

Het huidige Veerplein is genoemd naar een klein pleintje, Veerkade of Veerplein genoemd, dat vóór het Van Leydenshofje aan de oostzijde van de (Gedempte) Biersloot lag. Toen de Biersloot nog in verbinding stond met de Vlaardingse Vaart, vóór 1893, was dit pleintje het vaste aankomst- en vertrekpunt van de veerschippers. Hier hadden de veerschuiten hun ligplaats en hier werden ze geladen en gelost. Uit een akte van 7 september 1869 blijkt dat de regenten van het Van Leydenshofje een stuk open grond, ter grootte van 376 ca. (376 vierkante meter) tot wederopzegging aan de Gemeente Vlaardingen in erfpacht hadden uitgegeven om het laden en lossen op deze plek mogelijk te maken. Het huidige Veerplein is gebouwd op een voormalige woonwijk die uit smalle straatjes bestond, de zogenaamde Transvaalbuurt. Dit gebied lag aan de overkant, aan de westzijde van de toenmalige Biersloot.

Het Van Leydenshofje in het begin van de jaren vijftig. Het hofje is in 1958 gesloopt.

Van 'Gedempte Biersloot' naar 'Veerplein'

Nadat de Biersloot in 1893 was gedempt, heeft het gemeentebestuur het stuk grond op 8 juni 1894 aangekocht met uitzondering van een strook van één meter langs de muur van het hofje. Dit moest de vrije doorgang van de bewoners door de poort garanderen. Vier hardstenen paaltjes vormden de grenslijn.Het Veerplein omstreeks 1970 toen het nog als parkeerplaats in gebruik was. De straat werd vervolgens Gedempte Biersloot genoemd. In een raadsbesluit van 2 mei 1957 werd het gedeelte tussen de Waalstraat en de Cronjéstraat Veerplein genoemd. De reden van deze naamsverandering was, dat de winkeliers die zich aan het plein zouden gaan vestigen, 'Veerplein' een wat chiquere naam vonden dan 'Gedempte Biersloot'……

 

Reacties