Direct naar navigatie

IJzertijdboerderij in de Holy

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 3000 v. Chr. - 499

Begin augustus 2012 hebben archeologen van ArcheoMedia, tijdens de aanleg van een watergang in de Holy, de resten van een boerderij uit de late prehistorie ontdekt in het veen.

Archeologen van ArcheoMedia begeleiden de aanleg van een watergang in Holy. Foto: Vlaardings Archeologisch Kantoor

De archeologen begeleidden de graafwerkzaamheden bij het nieuwe hospice 'De Margriet'. Een opmerkelijke opeenvolging van klei- en veenlagen in het profiel van de oever van de watergang trok hun aandacht. Toen zij dichterbij kwamen, zagen zij uit de bodem potscherven steken. Het bleek om aardewerk uit de middenijzertijd (500-250 v. Chr.) te gaan. Door de grote hoeveelheid scherven, de vondst van een spinklosje en een aantal plekken met houtskool gaan de archeologen ervan uit dat hier een boerenerf heeft gelegen.

In beide oevers van de watergang is materiaal gevonden. De vondstzakjes geven de locatie aan (rode pijl). Foto: Vlaardings Archeologisch Kantoor Voor de archeologen is het lastig om precies vast te stellen hoe het erf er uit heeft gezien. De bodemopbouw is namelijk op een aantal plaatsen flink verstoord. De klei- en veenlagen zien er op die plekken rommelig uit. Vermoedelijk is in vroegere tijden het veen door een overstroming gaan drijven en daardoor gescheurd. De scheuren vulden zich vervolgens met klei. Daarnaast ligt een deel van het klei- en veenpakket aanzienlijk hoger dan de rest. Ook hebben de archeologen geen resten van houtbouw aangetroffen. Het hout zal in de loop der tijd vergaan zijn, omdat het boven de grondwaterspiegel lag.

Archeologen bespreken de bodemopbouw. Foto: Vlaardings Archeologisch Kantoor.In Vlaardingen hebben de archeologen gelukkig veel ervaring met dit soort vindplaatsen. Door monsters te nemen en deze in een laboratorium te bekijken, kunnen zij toch veel informatie verzamelen over de vroegere situatie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld achterhalen wat voor gewassen de boeren verbouwden en of zij vee hielden.

Reacties