Direct naar navigatie

Educatief Archeologisch Erf Broekpolder

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Thema's: Jeugd en onderwijs, Cultuur en vermaak

Archeologie beleven kan voortaan op het Educatief Archeologisch Erf in de prachtige Broekpolder in Vlaardingen. In de zomer van 2016 bouwden vrijwilligers samen met de Universiteit Leiden er een eerste huis. Meteen een nieuw icoon voor Vlaardingen en een aansprekende herinnering aan een speciale periode uit onze geschiedenis: de Vlaardingencultuur.

Het bijna voltooide huis uit de Vlaardingencultuur in de Broekpolder. Foto: Educatief Archeologisch Erf Broekpolder.

In Vlaardingen zijn veel resten gevonden uit verschillende bewoningsperioden. Bekend zijn de goed geconserveerde vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd, maar Vlaardingen geniet ook bekendheid als één van de vroegste middeleeuwse nederzettingen in westelijk Nederland. Dit rijke archeologische verleden herleeft op een laagdrempelige manier in de Broekpolder.

Er komt een aantal ‘gebouwen’ uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en vroegmoderne tijd, in een bij de specifieke bouwperioden behorend landschap. Het Educatief Archeologisch Erf krijgt hiermee een groen en dynamische-speelse uitstraling. In het verleden werd immers met natuurlijke (‘duurzame’) bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen. Iedere tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, dat de natuurwaarden in de Broekpolder een verdere impuls zal geven. 

Huis uit de Vlaardingencultuur

Als eerste is een huis uit de Vlaardingencultuur gebouwd. Het  is een rietgedekte, houten constructie waarin leerlingen en andere bezoekers zich duizenden jaren terug in de tijd wanen.

Nagemaakte werktuigen die de studenten gebruikten voor de bouw van het Vlaardingencultuur huis. Het huis is volledig gebouwd met nagemaakte prehistorische gereedschappen, zoals die tijdens de opgravingen in de jaren 1950-60 zijn aangetroffen. De gebruikssporen op deze gereedschappen worden in het laboratorium vergeleken met die op de opgegraven werktuigen. Zo wordt het mogelijk om te bepalen welk gereedschap voor welke activiteit werd gebruikt.

Dit onderzoek gebeurt onder leiding van prof. dr. Annelou van Gijn van de vakgroep experimentele archeologie van de Universiteit Leiden, een internationaal bekende specialist op gebied van de gebruikssporenanalyse. De komende jaren wordt de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Educatief Archeologisch Erf voortgezet.

Vlaardingencultuur

Eind jaren 1950 zijn in de Vlaardingse Westwijk resten uit de nieuwe steentijd (ca. 3.000 voor Chr.) gevonden, die zo uniek waren dat deze de naam van de eerste vindplaats kregen: Vlaardingencultuur. In Museum Vlaardingen en het Archeologisch en Bouwhistorisch depot worden vondsten van deze en andere opgravingen getoond.

Educatie

Kinderen aan de slag op het Educatief Archeologisch Erf. Foto: Archeologische collectie gemeente Vlaardingen.Het Educatief Archeologisch Erf is primair bedoeld voor het onderwijs. In samenspraak met het basis- en voortgezet onderwijsveld worden educatieve programma’s ontwikkeld en aangeboden. Er wordt samengewerkt met het Museum Vlaardingen (‘Erfgoedlab’), het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) en de archeologische werkgroep Helinium (AWN). 

Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden welkom. Vooralsnog wordt hiertoe op zondagen de gelegenheid geboden. De openingstijden van het erf vindt u op de website van de Federatie Broekpolder of u kunt via e-mail contact opnemen. Via de facebookpagina blijft u ook steeds up to date

Federatie Broekpolder

De Federatie Broekpolder is een burgerinitiatief dat in samenwerking met de gemeente Vlaardingen het verwaarloosde gebied heeft omgevormd tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Er zijn plannen ontwikkeld die voor een deel al zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld het kinderspeelgebied Het Klauterwoud en het natuurkerngebied De Ruigte. Met het realiseren van het Educatief Archeologisch Erf/Het Vlaardingencultuurhuis is de volgende stap gezet. 

Reacties