Direct naar navigatie

De Zeeman

Door: Monumentenzorg Vlaardingen

Hoogstraat 205 is in Vlaardingen bekend als het historische winkeltje ‘De Zeeman’. Sinds 1975 zijn Joop en Mietje Stigter de eigenaren van het pand. Zij ontdekten destijds dat onder de stuclaag een fraaie, op de vlucht gebouwde, 17e-eeuwse gevel zat.

Een historisch pand

In 2012 kreeg het charmante pand Hoogstraat 205 de status van beeldbepalend pand. De geschiedenis van dit gebouw gaat zeker terug tot de 17e eeuw. Na de grote stadsbrand van 1574 bouwde men op deze plek een tijdelijk huis. Een dertigtal jaar later was er een schrijnwerker gevestigd.

 

Een foto uit 2013 van de Hoogstraat 205 mét het oorspronkelijke uithangbord.

Toen in 1634 een bakkerij zich vestigde op deze locatie, kreeg het pand min of meer zijn huidige vorm. In 1698 maakte de bakkerij plaats voor een grutterij, een kruidenierswinkel. Vanaf 1795 tot 1934 woonden er gegoede burgers op de Hoogstraat 205.

Aan de overzijde van de straat, aan de Hoogstraat 202, stond vroeger de tabaksfabriek en koffiebranderij ‘De Zeeman’. De eigenaar van deze tabaksfabriek, dhr. Van der Windt, werd in 1904 ook eigenaar van de Hoogstraat 205. Hij liet het pand verbouwen en verhuurde het een tijd als woonhuis. Sinds 1934 is de Hoogstraat 205 ingericht als winkel.

Enkele weetjes

De 17e-eeuwse voorgevel van de Hoogstraat 205 is ‘op de vlucht’ gebouwd. Dat betekent dat de gevel bewust zo gemetseld is, dat deze voorover helt. De top van de gevel is in de 18e of 19e eeuw al omgevormd tot een lijstgevel.

Toen de heer en mevrouw Stigter in 1975 het pand in bezit kregen, zijn ze gestart met een renovatie. Ze verwijderden de pleisterlaag met schijnvoegen die in de 19e eeuw was aangebracht en brachten zo het oude metselwerk terug aan het licht.

Ter hoogte van de eerste verdieping troffen ze een holte aan in de gevel, omgeven door een rollaag van rode bakstenen. Hier had ooit een gevelsteen gezeten. De heer en mevrouw Stigter gingen op zoek naar een geschikte oude steen en vonden die ook: een bas-reliëf van een zeilende driemaster.

Het uithangbord 'De hopende zeeman'

Het originele uithangbord van 'De Zeeman' aan de gevel van Hoogstraat 205. Fotograaf: J. van den Berg. Archeologische Collectie gemeente Vlaardingen Sinds 1934 hangt aan de gevel van de Hoogstraat 205 het prachtige uithangbord 'De hopende zeeman'. Dit kunstig gesneden eikenhouten bord dateert vermoedelijk uit de 19e eeuw. Het is nog afkomstig van de tabaksfabriek en koffiebranderij die ooit aan de overzijde van de straat was gevestigd (Hoogstraat 202). Met dit bord nodigde de tabaksfabriek en -winkel zeelui uit om bij hen pruimtabak en sigaren te komen kopen. 

De rode kiel, het visserhoedje en de kabeljauw in de hand verraden dat de man op het uithangbord een visser is. Hij staat in een krans van tabaksbladeren en op de achtergrond is het golvende water afgebeeld. Rechts van hem zijn dikke sigaren en strengen tabaksbladeren - zogenaamde carotten - zichtbaar. Links staat een theebus, een tabakstonnetje en een kistje dunne sigaren. De man had ooit een pijpje of sigaar in de mond, maar dit onderdeel heeft de tand des tijds niet doorstaan.

In 2017 schonken Joop en Mietje het uithangbord aan de gemeente Vlaardingen. De gemeente liet het bord restaureren door Art Conservation. Vanaf eind 2018 siert een replica van 'De hopende zeeman' opnieuw de gevel van Hoogstraat 205.

Reacties