Direct naar navigatie

Archeologie bij de Blankenburgverbinding

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor, Periode: 1000 - 1499

Anno 2016 ligt de nieuwe snelweg tussen de A15 en A20 er nog niet, maar de voorbereiding is wel al volop aan de gang. Bij die voorbereiding hoort zeker ook een groot onderzoek om de archeologie die nog in de grond zit veilig te stellen.

Het proefsleuvenonderzoek op het tracé van de Blankenburgverbinding startte in april 2016. Foto: RWS.

Proefsleuven

In april 2016 zijn de archeologen van LievenseCSO/ Archeodienst in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met een grootschalig proefsleuvenonderzoek in het westen van Vlaardingen. De sleuven worden gegraven op het tracé van de verbindingsweg tussen de toekomstige Blankenburgtunnel en de A20.

Door het graven van proefsleuven brengen de archeologen in kaart waar er waardevolle archeologie in de bodem zit. Waardevolle archeologie die dreigt te verdwijnen, bijvoorbeeld door de aanleg van een weg, wordt veilig gesteld door een opgraving. De archeologen documenteren en tekenen dan alles wat ze vinden en vondsten worden verzameld. Zo kan dit stukje erfgoed toch bewaard worden voor toekomstige generaties.

Middeleeuwse terp

Archeologen bestuderen de bodemlagen van de terp. Op 1 en 2 juli kunnen bezoekers het verleden zelf ontdekken. Foto: Archeologische collectie gemeente Vlaardingen Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwam in het weiland naast Zuidbuurt 40 (Wijnboerderij) een middeleeuwse terp aan het licht. De archeologen beseften direct dat dit een bijzondere vondst was. Het is namelijk voor het eerst dat een middeleeuwse terp archeologisch goed onderzocht kan worden in Vlaardingen. Daarom is besloten om de terp op te graven en het verleden op deze manier veilig te stellen.

Foto's en meer informatie over de opgraving van de terp vindt u hier.

Verder onderzoek

Met de opgraving van de middeleeuwse terp is het archeologisch onderzoek nog niet beëindigd. Tot en met maart 2017 wordt er nog gezocht naar sporen van menselijke bewoning op het tracé van de nieuwe snelweg. Zo brengen de archeologen de geschiedenis van het Zuid-Hollandse kreken- en veenlandschap verder in kaart en leveren zij nieuwe puzzelstukjes van de Vlaardingse geschiedenis.

Mini-Expositie 'Wonen op natte grond'

Vanaf 16 september kunt u in Museum Vlaardingen zelf ontdekken wat de archeologen gevonden hebben tijdens hun onderzoek. Enkele bijzondere voorwerpen uit de middeleeuwse terp zijn er alvast te zien. Deze gratis toegankelijke mini-tentoonstelling wordt bovendien de komende maanden aangevuld als er nieuwe vondsten zijn of als er nieuwe informatie is.

Meer informatie over het project Blankenburgverbinding is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl.   

Reacties