Direct naar navigatie

Egodocument Nicolaas Lens – Vlaardingse Vakantieweken

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1950 - heden, Thema's: Cultuur en vermaak

De expositie in het Stadsarchief maakt samen met het in Tijd-Schrift van de Historische Vereniging Vlaardingen verschenen artikel over de Vakantieweken, veel los onder de inwoners van Vlaardingen. Nicolaas Lens herinnert zich die tijd nog heel goed...

In een zeepkist pijlsnel de Voorstraat af

De uit Vlaardinger-Ambacht afkomstige Nicolaas Lens heeft mooie herinneringen aan de Vlaardingse Vakantieweken. Als kleine jongen deed hij mee aan de zeepkistenrace in de Voorstraat en toen hij ouder was, riep hij vanuit een auto van Radiohuis Van der Bend het programma om. Nicolaas woont al sinds 1959 in Frankrijk, maar voelt zich nog heel erg verbonden met zijn geboortestad Vlaardingen. Hier zijn relaas.

‘Toen ik het laatste nummer van Tijd-Schrift van de Historische Vereniging Vlaardingen  mocht ontvangen en daarin een historisch overzicht vond van de Vlaardingse Vakantieweken van vroeger, ging mijn hart weer sneller kloppen. Niet alleen heb ik als kleine jongen genoten van de zeepkistenrace in de Voorstraat in Vlaardinger-Ambacht, maar ik heb zelfs een jaar aan de Vakantieweken meegedaan als stadsomroeper. Met de auto van Radiohuis Van der Bend van de Westhavenplaats kondigde ik in elke wijk het programma van die dag aan. 

Foto Breur, 1953. Particulier bezit van Nicolaas Lens.
Op de foto zien we de auto met omroepinstallatie van de heer Van der Bend, die achter het stuur zit. De jongen op de passagiersstoel ben ik, met microfoon en nauwelijks zichtbaar achter de spiegelende voorruit. Aan het echtpaar op de fiets rechts naast de auto bewaar ik hele goede herinneringen. Het zijn Annie en Charles Bruynzeel, toegewijde vrijwilligers van de Vakantieweken. Ze woonden met zoon en dochter op een bovenhuis in de Diepenbrockstraat. Ze waren voor ons, jonge kerels, oom Charles en tante Annie. Het was bij hen de zoete inval voor ieder die maar langs wilde komen. In de vakantieweken verzorgden ze de materiële aanvoer van drank en voedsel. Bij optochten, zoals op de foto – we rijden hier over de spoorbrug vlak bij het toenmalige Handelsgebouw –  zien ze beiden toe, dat alles vlekkeloos verloopt en ze grijpen in, als iemand door de warmte flauw zou vallen. Een soort manusjes van alles dus, met een hart van goud.
Alles geschiedde onder de vriendelijke en bezielende leiding van de heer B. van den Brink, die zijn jonge assistenten steeds wist te inspireren. Hier staat hij temidden van acht "schonen", die hem teder omringen. De hele groep werkte die eerste twee weken van augustus 1953 op zijn kantoor. Ze waren uiterst vriendelijk,  maar helaas kan ik op geen van de meisjes een naam plakken. De vier jongens, gehurkt op de voorgrond, blijven voor de linkerhelft eveneens zonder naam. De twee jongens rechts zijn van links naar rechts: Nico Lens, ikzelf dus, en de zoon van H.K.van Minnen (voorzitter van het Centraal Vakantiecomité, red.).   Foto Ronde, 1953. Particulier bezit van Nicolaas Lens.

Gehecht aan geboortestad

Ondanks mijn constante verblijf sinds 1959 in Frankrijk, blijf ik erg gehecht aan mijn geboortestad. Ik heb daar immers zoveel meegemaakt: de kleuterschool, de lagere school,een jaar ULO, krantenloper van de Nieuwe Vlaardingse Courant, een zomer dokwerker, veertien dagen Vakantiecomité in 1953, voetballer en nog veel meer. Ik ben de stad dus veel verschuldigd. Al die herinneringen heb ik in de loop der jaren op papier gezet en zo staan ze me nog heel helder voor de geest.’

De heer Nicolaas Lens studeerde Franse literatuur en romaanse taalwetenschappen aan de universiteit van Nijmegen. Juni 2017 zag zijn zoveelste publicatie in Parijs het licht: een studie over een belangrijke Franse roman uit 1678, die zelfs bij de Sorbonne tot nu toe onbekend is gebleven.
Nicolaas: ‘Hierbij de folder van de publicatie, "Memoires de Hollande" geheten. Het gaat om een publicatie rond een roman uit 1678 en het grappige is, dat de lezers in Frankrijk het boek vaak zien als de Mémoires van de vorige Franse president François Hollande.’  Folder publicatie 'Memoires de Hollande' van Nicolaas Lens

De expositie over de Vlaardingse Vakantieweken in het Stadsarchief aan het Plein Emaus 5 is nog tot en met 31 oktober te bekijken. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 9-17 uur. De toegang is gratis.

 

Reacties