Direct naar navigatie

Pieter K. Roest - nieuwe 'bekende Vlaardinger'

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1900 - heden, Thema's: Oorlog, Gezag en politiek, Dagelijks leven,

Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe namen op de lijst van bekende Vlaardingers. Meestal zijn dat mannen en vrouwen die hun sporen hebben verdiend in de tv-wereld of in de sport, de zogenaamde BN-ers. De naam van Pieter Kornelis Roest (1898-1968) kunnen we daar nu aan toevoegen. Tot voor kort voor ons een volslagen onbekende, in 2015 uit de vergetelheid gehaald door een bezoeker van onze studiezaal uit….nota bene Japan.

Wie had dat ooit kunnen denken, een Japanse schrijver die bezig is met een biografie over een Vlaardinger die een bijdrage op het gebied van de mensenrechten heeft geleverd aan de Japanse grondwet.
De nieuwsgierigheid van de studiezaalmedewerker is gewekt. Na alle Vlaardingse gegevens bij elkaar te hebben gezocht, waaronder zijn geboorteakte, wat genealogische informatie en de adressen waar hij tot zijn vertrek naar Amerika had gewoond, vindt ze op internet een uitgebreide beschrijving van de loopbaan van dr. Pieter K. Roest.

De geboorteakte van Pieter Kornelis Roest

Pieters jeugd

Pieter Kornelis Roest is op 17 oktober 1898 als eerste kind van Arie Roest en Adriana Groeneveld geboren in de Eendrachtstraat nummer 71. Twee jaar later krijgt hij een zusje, Adriana Klazina, in februari 1905 gevolgd door de geboorte van de tweeling Cornelis en Nicolaas. Deze baby’s hebben echter niet lang geleefd. Enkele maanden later, op 2 en 9 juni overlijden de jongetjes. Dat moet voor de toen zevenjarige Pieter een traumatische gebeurtenis zijn geweest.
Tijdens zijn adolescentie raakt hij geboeid door de theosofie, een mystiek-filosofisch systeem van wereldbeschouwing met een soms neoboeddhistisch karakter. In 1918 is zijn interesse in de theosofische levenswijze zover toegenomen, dat hij lid wordt van de Nederlandse afdeling van de Theosophical Society in Adyar, India.
Op 22-jarige leeftijd al studeert hij af aan de Faculteit Geneeskunde in Leiden en kort daarna vertrekt hij op uitnodiging van het National Student Forum of America naar de Verenigde Staten.

De vader van Pieter, Arie Roest. Van Pieter zelf is er in onze collectie geen afbeelding beschikbaar.Pasfoto uit 1928Pieters moeder Adriana Groeneveld, pasfoto uit 1928

Briljant en veelzijdig

Daar reist hij rond en bezoekt er zo’n tachtig universiteiten. Dan pakt hij de studie weer op en promoveert in 1925 cum laude aan de Universiteit van Chicago in de vakgebieden antropologie en sociologie. Op 13 juni 1925 wordt Aryan Ingomar geboren. Deze baby is de eerste nakomeling uit zijn huwelijk met de op 6 april 1900 in Vlaardingen geboren Neeltje – roepnaam Nel – Bloemendaal, met wie hij in 1923 in Leiden in het huwelijk trad.
Na een korte periode in Europa te hebben doorgebracht, keert hij terug naar de Verenigde Staten en krijgt hij een baan als leraar aangeboden bij de theosofische gemeenschap Brahmavidyashrama in Adyar, India. 
Roest houdt zich bezig met het schrijven van artikelen voor theosofische en andere tijdschriften. Ongedurig als hij is, vertrekt hij met zijn gezin naar Australië en Java. Daar doet hij onderzoek naar de aboriginals, geeft les en schrijft artikelen. Op 20 januari 1930 ziet zijn tweede zoon in Bandoeng het levenslicht. Ze noemen hem George Michael.

Terug naar de VS

Roest vindt nergens rust en keert met zijn gezin terug naar Amerika. Hij wordt docent sociale wetenschappen aan de Universiteit van Toledo, Ohio. Na een jaar vertrekt hij alweer naar Portland waar hij sociologie, psychologie en aanverwante vakken doceert.
In 1933 neemt hij een pauze en aanvaardt hij een baan bij de American Theosophical Society in Wheaton, Illinois. Hij wordt hoofd van het ‘Great America Plan’, een op theosofische basis gestoelde aanpak om vanuit jezelf, op lokaal niveau en vanuit je eigen kring een ‘grootser Amerika’ te ontwikkelen.
In de drie jaren die volgen bezoekt hij samen met anderen tijdens zogenaamde ‘lecture tours’ , een groot aantal door de Great Depression financieel aan de grond zittende en uitgeklede afdelingen, lodges genaamd, van deze gemeenschap. Hij legt daarvoor meer dan 37.000 kilometer af om maar liefst 119 lodges van de American Theosophical Society te  inspireren en een riem onder het hart te steken. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, werkt hij daarna enige jaren als marketing specialist bij het U.S. Department of Agriculture in Salt Lake City.

WOII breekt uit

Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en voegt hij zich bij het War Department Transportation Corps. Op een gegeven moment komt hij in Nieuw Guinea in contact met generaal Douglas MacArthur. Hij is de bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten op de Filippijnen. Na een specialistische training in Yale wordt Roest door MacArthur naar zijn hoofdkwartier in Manilla geroepen.

In september 1945 krijgt hij in Tokyo de functie van Hoofd Politieke Zaken. Hij voert er de militaire rang van luitenant-kolonel.
Vanaf september ’45 heeft generaal MacArthur gedurende drie jaar het gezag over Japan. De keizer mag blijven, maar moet lijdzaam toezien.
Er komt een nieuwe grondwet en de eerste democratische verkiezingen zijn een feit. In beide heeft Pieter een groot aandeel gehad.
Enige tijd na de oorlog gaat hij terug naar zijn roots en wordt hij hoofd van de Montezuma Mountain Jongensschool vlakbij Los Gatos in de bergen van Santa Cruz en geeft hij op nog twee andere locaties les. In de jaren ’50 vervult hij de functie van specialist Buitenlandse Zaken, afdeling onderzoek van het Nabije Oosten, Zuid-Azië en Afrika.

Ongelukkig in de liefde

In tegenstelling tot zijn succesvolle carrière kan hij het geluk in zijn privéleven maar niet vinden. Begin jaren ‘40 scheidt hij van zijn Vlaardingse vrouw Nel. Daarna ontmoet hij Jean Marie Louttit, een zelfstandige en dynamische vrouw op wie hij verliefd wordt en met wie hij in 1946 in Yokohama in het huwelijk treedt. Zij krijgen samen nog drie zoons. De relatie valt uiteen in 1960.
Een jaar later trouwt hij de weduwe van een navy-officer, Margaret Ann Cloes Norcross, zangeres van beroep. Het gezin gaat in Los Altos, Californië wonen. Ook deze vrouw maakt Pieter niet gelukkig en in 1967 komt er ook aan dit huwelijk een eind.

Theosofie, de rode draad in zijn leven

Waar Dr. Pieter K. Roest ook woonde en werkte, altijd was hij betrokken bij de theosofische gemeenschap in betreffende plaatsen. Hij sloot zich aan bij Chicago’s Akbar Lodge, Harmony Toledo Lodge, Portland Lodge en lodges in de vele andere plaatsen waar hij tijdens zijn leven verbleef. Hij was er een graag geziene spreker. In de jaren ’60 was hij president van de Honolulu Lodge.
Dr. Pieter Kornelis Roest kan een reeks sociologische en antropologische publicaties, boeken en pamfletten op zijn conto schrijven. Voor zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog ontving hij het Legion of Merit en The Army’s Commendation for Meritorious Civilian Service.
Hij overlijdt op 12 juli 1968 in Wheaton, Illinois aan een hartkwaal.

Hier de link naar de betreffende theosofische wikipagina

 

Reacties