Direct naar navigatie

Vlaardingen en De Slag bij Waterloo - hulpgoederen

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1800 - 1899, Thema's: Dagelijks leven, Oorlog, Armen en zieken

Al meteen na het eerste nieuws over het Waterloose slagveld in juni 1815 zetten de inwoners van Vlaardingen een inzameling voor de slachtoffers op touw. Een behulpzaam volkje, die haringkoppen. Geld, goederen en veel genotsmiddelen als wijn, bier, tabak gaan de richting van het zuiden op....

Vlaardingers bieden hulp

Juni 1815. Vlaardingen is een stadje met circa 5.000 inwoners. Berichten over het slagveld bij Waterloo druppelen binnen. Er komt meteen hulp op gang. Binnen een dag heeft men niet alleen maar liefst ruim fl.2.845 bijeengebracht, maar ook 16 ankers (1 anker = 35 liter) rode wijn, 5 ankers Rijnse wijn, 3 ankers wijnazijn, 40 zakken gort, 244 pond rijst, 10 achtendeel verse Delflandse boter, 80 pond best thee, 2½ kisten pruimen, 6 kisten citroenen, 200 pond suiker, 328 pond tabak, 750 el (525 meter) gebruikt linnen, 16 pond pluksel, 100 pond stroop, 17 manden met pijpen en een partij zwachtels, verbanden en nog wat beddenlakens en nieuwe hemden. In diverse kranten in den lande wordt vol bewondering melding gemaakt van het feit dat Vlaardingen zo snel in actie komt. Eerder al zijn achtentwintig jonge, sterke mannen gerekruteerd voor de militie en iedereen in Vlaardingen kent wel één van de achtentwintig soldaten die tegen Napoleon vochten. ‘Behoeftigen, Grijsaarts, Weduwen en Kinderen’, elk brengt wel íets naar het Weeshuis bij de Ridderstraat, waar de gaven worden ingezameld.

Twee plattegronden van de omgeving van het Weeshuis der Hervormden, omgeving van de Ridderstraat in 1722 en 1742 inv. nr. KVL0426

Een aantal notabelen leidt alles in goede banen en zorgt ervoor dat alles door scheepstimmerman Jacob Palte (1780-1817) per schuit al op 22 juni 1815 naar het militair hospitaal in Breda kan worden gebracht.
Naast de positieve aandacht die de hulpactie in de kranten krijgt, dankt ook baron Roëll, secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken, namens de koning, Vlaardingen nog eens heel hartelijk voor deze zeer snelle en genereuze inzameling.

Het zet de Vlaardingers alleen maar aan tot meer geven. Op 1 juli vertrekt een tweede transport (15 ankers rode wijn, 6 ankers wijnazijn, 2 flessen Jopenbier, 210 pond tabak, 10 manden met pijpen, 120 el linnen, 18 pond pluksel, 46 linnen zwachtels en enige beddenlakens en hemden) naar Bergen op Zoom.
Op 7 juli volgt er een derde zending (24 ankers rode wijn, 7 ankers wijnazijn, 100 pond suiker, 40 Bouillonkoekjes, 6 kisten citroenen, 376½ pond tabak en 12 manden pijpen) richting Brussel.

Vlaardingen ook al in 1748 hulpverlener van het eerste uur

Dat Vlaardingen bekend staat om zijn goedgevigheid, blijkt uit een stuk in de van 24 juni 1815. Daarin wordt opgemerkt dat in ‘de gedenkboeken van ons land staat aangeteekend dat Vlaardingen’ al vaker ‘onder de eersten behoorden die milde zendingen ter verkwikking deden’. Concreet wordt dan genoemd dat Vlaardingen in 1748 ook al hulp bood bij ‘de ontruiming van Bergen op Zoom’.
[Hier zal het beleg en de val van Bergen op Zoom in 1747 (april-september) bedoeld zijn.] De hulp aan de Waterloostrijders in juni 1815 vindt de redactie van de Rotterdamsche Courant des te opmerkelijker omdat Vlaardingen het zelf ook zwaar te verduren heeft omdat in de winter van 1814-1815 ‘drie vissersschepen met man en muis zijn vergaan en een vierde zich in Algerijnsche slavernij bevind.’

De watersnoodramp in 1953

Dat Vlaardingen een hulptraditie in ere te houden heeft, blijkt ook bij de watersnoodramp van zondag 1 februari 1953. Op 3 februari hebben collectanten in Vlaardingen al fl.68.000 bij elkaar gebracht. Een paar dagen later is dat bedrag al opgelopen tot fl.150.000. Op 4 februari brengen 1500 Vlaardingse inzamelaars met 50 vracht- en bestelauto’s onderkleding, luiers, speelgoed, bontjassen, tafels, stoelen, afwasteiltjes en duizend andere artikelen bijeen.

Video's

 

Reacties