Direct naar navigatie

Grondradaronderzoek naar mottekasteel Holy

Door: admin, Periode: 1000 - 1499

Op het archeologisch monument Holy vond vrijdag 11 maart 2011 een grondradaronderzoek plaats. Op deze plek, waar rond 1240 het mottekasteel Holy is gebouwd, komt een buurtspeelplaats. Het grondradaronderzoek is bedoeld om de restanten van het kasteel goed vast te leggen, zodat deze bij de herinrichting niet beschadigd raken.

Een grondradar wordt voortgetrokken door een quad.

Op het voormalige terrein van het Holy Ziekenhuis komt de nieuwbouwwijk Park Hoog Lede. Aansluitend op het terrein ligt het archeologische monument waarin onder andere resten schuilgaan van het mottekasteel Holy. Het idee is ontstaan om deze plek meer betekenis te geven door het aanleggen van een buurtspeelplaats,die recht doet aan de voormalige kasteellocatie. Zo kan er een speelkasteel komen dat verwijst naar het mottekasteel Holy. Ook kunnen informatieborden de geschiedenis van het mottekasteel voor het voetlicht brengen. Dit zijn overigens nog voornemens die verder moeten worden uitgewerkt . Om te voorkomen dat bij de herinrichting archeologische zaken beschadigd raken, is het van belang om de plaats van het kasteel exact vast te stellen.

 

Mottekasteel

Een mottekasteel is type versterking die edele lieden in de periode van de 11e t/m de 13e eeuw bouwden. Aanvankelijk ging het om houten torens die de middeleeuwers op een aarden heuvel bouwden. Later bouwde men zware stenen torens direct op het maaiveld. Rondom de kasteeltoren kwam de gracht, waarbij de grond tegen de toren werd opgeworpen die zo in de heuvel kwam te liggen.

Mottekasteel Holij

De broers Nicolaas en Reinier van Hoylede bouwden rond 1240 twee mottekastelen die later bekend zouden komen te staan onder de namen Joffer Aechtenwoning en Holy. Het kasteel Holy stond in een circa 4,5 m hoge heuvel met een diameter van circa 19 m. Het is daarmee één van de kleinste mottekastelen die we kennen in West-Nederland. Het is in feite de eerste hoogbouw waarin gewoond werd. Van de toren zelf is niets meer te zien, want deze is in 1860 afgebroken. De heuvel was al eerder afgegraven. Wel zijn er in het Stadsarchief diverse prenten van de kasteeltoren. De resten van het kasteel zijn in 1965 door de Rotterdamse stadsarcheoloog Hoek onderzocht. Bij het archeologische onderzoek is onder andere de gracht aangetroffen en de fundering van de kasteeltoren. Het kasteel Holy was verbonden aan de heerlijkheid Holy, een overblijfsel van het oude landsheerlijke stelsel waarin leenmannen als tegenprestatie van hun leenheer, recht kregen op landopbrengsten.

Video's

TV Rijnmond Nieuws

In de uitzending van vrijdag 11 maart 2011 behandelde TV Rijnmond Nieuws het grondraderonderzoek.

 

Reacties