Direct naar navigatie

‘Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw’

Door: admin

Voor het eerst zijn alle middeleeuwse bronnen geanalyseerd over de 'Slag bij Vlaardingen', de eerste grote veldslag in het graafschap dat later Holland zou heten. In 2012 kon de Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra het eerste exemplaar van 'Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw' overhandigen aan de voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen.

Omslag van het boek 'Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw'. 

Project 'Graven in Vlaardingen'

Het boek dat uitgegeven is door uitgeverij Verloren maakt onderdeel uit van het project 'Graven in Vlaardingen', waarvoor het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een subsidie heeft toegekend. Naast het boek is in 2008 reeds een tentoonstelling en het evenement 'Terug naar Flardinga' georganiseerd. Op dit moment werkt de gemeente aan plannen voor het in 2018 grootscheeps vieren van 1000 jaar 'Slag bij Vlaardingen'.

Vlaardingen in bronnen genoemd

De 'Slag bij Vlaardingen' in het jaar 1018 is de eerstbekende grote veldslag uit de Hollandse geschiedenis. Met de spectaculaire overwinning die graaf Dirk III met behulp van de Vlaardingers behaalde op het veel grotere en sterkere Duitse keizerlijke leger, zorgde hij voor een meer zelfstandige positie van het graafschap. Graaf Dirk III is met deze overwinning dan ook de geschiedenisboeken ingegaan als de grondlegger van Holland. Het nieuws over de roemruchte slag haalde de kronieken tot ver in het 'buitenland'.

Fragment uit 'Chronographia Historia de pontificibus Traiectensibus et comitibus Hollandiae' van Johannis de Beke. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, BPL 2429, f.1r.Er zijn in de loop der tijd verschillende berichten over de slag verschenen, waarbij feiten en fictie soms behoorlijk door elkaar zijn gaan lopen. Zo meende de Hollandse geschiedschrijver Johannes de Beke in het midden van de 14e eeuw dat er niet één slag maar drie slagen waren geweest. De 17e-eeuwse auteur van de ‘Rymkronyk van Klaas Kolyn’ verzon zelfs dat de burcht van Dirk III in Dordrecht was gebouwd en niet in Vlaardingen. De gezaghebbende historicus Jan Wagenaar nam de verzinsels aanvankelijk over. Hoewel Wagenaar later ontdekte dat de rijmkroniek een vervalsing was, was het kwaad al geschied en dachten velen dat de burcht van Dirk III in Dordrecht was gebouwd en dat daarmee de slag van Vlaardingen bij Dordrecht had plaatsgevonden.

Door het overzicht van de bronnen, is nu een goed inzicht te krijgen in wat er zich werkelijk afspeelde in Vlaardingen bij de slag, en welke gebeurtenissen zich nog meer voordeden in de 11e eeuw. Het was een tumultueuze periode met tal van politieke en militaire verwikkelingen in en om de stad. Zo vonden er in de periode tussen 1046-1049 opnieuw enkele slagen bij Vlaardingen plaats en voltrok zich in het 'Castrum Flardengis' in 1076 de bizarre Vlaardingse toiletmoord. In het boek komt ook aan de orde welke archeologische getuigen er nog in de Vlaardingse bodem resteren, die verwijzen naar de innige relatie tussen het graafschap en Vlaardingen.

Reacties