Direct naar navigatie

Genealogische Database Vlaardingen

Door: stadsarchief vlaardingen

Het Stadsarchief Vlaardingen heeft verschillende toegangen tot uiteenlopende bronnen die onmisbaar zijn voor het doen van primair genealogisch onderzoek en voor het verder 'aankleden' van uw genealogie of kwartierstaat.

Genealogische Databank Vlaardingen (GDV)

Het Stadsarchief Vlaardingen heeft verschillende bronnen digitaal ontsloten die veelal voor genealogie worden benut. Deze bronnen zijn raadpleegbaar in de Genealogische Databank Vlaardingen, kortweg GDV. Deze databank is de opvolger van ISIS Vlaardingen dat sinds 2011 online was. Inmiddels is de data van de GDV opgenomen in GenealogieOnline. 

Het bijzondere aan de Genealogische Databank Vlaardingen is het feit dat niet alleen de gegevens uit de bronnen zijn opgenomen, maar dat deze ook aan elkaar zijn gekoppeld. Daardoor kunt u op eenvoudige wijze door de voorafgaande en volgende generaties van de door u gezochte persoon klikken.

Uit de registers van de Burgerlijke Stand zijn tot op heden de volgende akten integraal ingevoerd: zie de bronnenlijst. Maar van families die al min of meer volledig zijn 'uitgezocht' vindt u dus ook de oudere doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand-gegevens van later datum.

De Vlaardingse gegevens in de GDV zijn doorgaans betrouwbaar, omdat ze gebaseerd zijn op de originele bronnen. De overige gegevens in GDV controleert u het beste elders in de desbetreffende archieven. 

Voor de Genealogische Databank Vlaardingen (stamboomonderzoek) klikt u hier: www.genealogieonline.nl/genealogische-databank-vlaardingen

Gegevens opgenomen uit de notariële archieven en weesboeken

In het voormalige ISIS waren ook gegevens opgenomen uit de notariële archieven (1622-1624, 1658-1671, 1703-1811) en weesboeken (1698-1749). Die zijn nu terug te vinden in deze eenvoudige database: 

Zoek voor notarieel archief en weesboeken door de oude GDV (Nederlands):  

Search for notarial acts and orphanage books the old GDV (English)’  

Indexen

Een overzicht van de Vlaardingse bronnen, achtergrondinformatie over genealogisch onderzoek en de openbaarheidstermijnen van de Burgelijke Stand vindt u op de website van de gemeente Vlaardingen.

 

Reacties