Direct naar navigatie

Digitalisering oude krantencollectie Stadsarchief

Door: Stadsarchief Vlaardingen, Periode: 1800 - 1949

Op 13 januari 2016 zijn 116 dikke banden met Vlaardingse kranten overgebracht naar het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dankzij het nationale conserveringsprogramma ‘Metamorfoze’ zullen deze door digitalisering toegankelijk worden gemaakt.

'Metamorfoze'

In 1997 ging na jaren van voorbereiding het nationale conserveringsprogramma ‘Metamorfoze’ van start. Omdat gebleken was dat vele 19e- en 20e-eeuwse publicaties gevaar liepen door verval van het papier, had het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier langjarig budget voor vrijgemaakt.
Eerst werden alle Nederlandse boeken uit de periode 1870-1900 en een deel van de landelijke kranten en de illegale oorlogspers gescand. Daarna volgden ook recentere boeken en veel kranten en tijdschriften. Sinds 2005 is ‘Metamorfoze’ een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Archief (NA), waarbij de KB zich sinds 2011 bezighoudt met de digitalisering van de boeken, kranten en tijdschriften en het NA zich bekommert om de archieven en bijzondere collecties.

De gebonden kranten staan klaar voor transport

Stadsarchief Vlaardingen

In 2014 is het het Stadsarchief gelukt in aanmerking te komen voor digitalisering van vier – ook nationaal – belangrijke visserijtijdschriften. Dit project wordt nu uitgevoerd. Begin 2015 werd ook het verzoek van het Stadsarchief tot digitalisering van de oudste Vlaardingse kranten gehonoreerd. Het letterlijk zware transport van deze voor Vlaardingen erg belangrijke collectie heeft precies een jaar later, op woensdag 13 januari 2016, plaatsgevonden.
Het ging hier voornamelijk om de Vlaardingsche Courant (1804 en 1869-1926), de Goedkoope Vlaardingsche Courant (1903-1917) en de Nieuwe Vlaardingsche Courant (1875 en 1888-1950). Als deze kranten in de loop van 2018 terugkeren naar Vlaardingen, worden ze geconserveerd en ingepakt opgeslagen in het archiefdepot, zodat de kwaliteit van de originelen gewaarborgd blijft. Minstens zo belangrijk is het feit dat de oude banden dan dicht kunnen blijven en ze volledig digitaal doorzoekbaar zullen zijn. Het spreekt voor zich dat dit een enorme sprong voorwaarts is voor professionele en amateuronderzoekers, die weten hoe belangrijk kranten zijn als historische bron.

De gebonden kranten staan klaar voor transport

Bezoekers van het Stadsarchief moeten er dus rekening mee houden dat de kranten van vóór 1951 nu niet meer in origineel te raadplegen zijn aan het Plein Emaus. Wel kan daar, gedurende de gebruikelijke openingstijden, gebruik worden gemaakt van de microfiches die van de Vlaardingsche en Nieuwe Vlaardingsche Courant beschikbaar zijn. En vanaf het tweede kwartaal van 2018 zal dan onbeperkt digitaal gezocht kunnen worden in deze rijke bron via www.delpher.nl .

.

Reacties