Direct naar navigatie

Verhalen

Aantal resultaten: 7

 
 1. Schuite-krant

  Schuite-krant

  De geschiedenis over de aanleg van de trekvaartroute van Delft naar Vlaardingen en Maassluis is reeds door de heer Moerman uitgezocht. Ter aanvulling op dit rapport heeft mevrouw Van den Bulk onderzocht hoe de trekvaartverbinding in Vlaardingen functioneerde. Waar vertrokken de trekschuiten? Welke bedrijven en personen maakten gebruik van de trekvaartverbinding? En wanneer hield deze verbinding eigenlijk op? Een samenvatting van het rapport leest u in de Schuite-krant.

   
 2. Egodocument van Jacob van Leeuwen - boer Zwerus de Jong

  Egodocument van Jacob van Leeuwen - boer Zwerus de Jong

  Nóg een paar mooie herinneringen van onze trouwe websitebezoeker Jacob van Leeuwen: "Van tijd tot tijd schiet met wat te binnen waarvan ik denk, dát moet ik eens opschrijven". Zo gezegd, zo gedaan dus. Wíj zijn er blij mee en u vast ook!

   
 3. De Romeinen komen!

  De Romeinen komen!

  Beleef hoe de Romeinen in Vlaardingen komen met het tweede boekje uit de reeks ‘Archeologische avonturen’!

   
 4. Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Wetenschappers gebruiken in hun onderzoek vaak een model. In het model is de kennis van voorgaand onderzoek samengevat. Het model geeft weer wat de onderzoekers verwachten. Het model helpt ook om de nieuw verkregen onderzoeksresultaten te interpreteren. Ook in het archeologisch onderzoek op locatie De Vergulde Hand-West is een model gebruikt: het nederzettingsmodel.

   
 5. Het archeologische onderzoek in De Vergulde Hand-West

  Het archeologische onderzoek in De Vergulde Hand-West

  In 2005 is door archeologen van de gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan in het weiland ten westen van het industrieterrein De Vergulde Hand. In dit ruim 25 hectare grote gebied is op tien plaatsen, in de zogenoemde vondstzones, opgegraven. Dit onderzoek dat in 2011 is afgerond, heeft archeologische sporen en landschappelijke informatie over mensen vanaf de middenbronstijd tot en met de volle middeleeuwen aan het licht gebracht.

   
 6. Wonen in Vlaardingen

  Wonen in Vlaardingen

  Vlaardingen kent een lange woongeschiedenis. Bijna 6000 jaar geleden woonden er hier al mensen op een hoge rivierduin. De eerste graven van Holland hadden hier hun hof. Het buitenhuis van de 'man in het geel' stond hier. En ook nu betrekken vele nieuwe en oude Vlaardingers de pas gebouwde wijken. Het woningaanbod is dan ook groot in Vlaardingen. Ja, het is goed wonen in Vlaardingen!

   
 7. Beeldbepalende panden en objecten

  Beeldbepalende panden en objecten

  In 2012 erkende de gemeente Vlaardingen 555 panden en objecten als 'beeldbepalend'. Deze toekenning is gebaseerd op een inventarisatie die de Stichting Dorp, Stad en Land (DSL) in 2009 maakte.