Direct naar navigatie

Verhalen

Aantal resultaten: 21 - 30 van de 33

 
 1. Landgoed Hoogstad

  Landgoed Hoogstad

  Een lange oprijlaan geeft toegang tot een landgoed dat een beschermde status geniet, boerderij ‘Hoogstad’. Een groene enclave, ingeklemd tussen bedrijventerrein Hoogstad, de drukke Westlandseweg en Burgemeester Heusdenslaan en de A 20. Een plekje in de stad waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Het landgoed kent een lange geschiedenis…..

   
 2. De lokale keuken in de Romeinse tijd

  De lokale keuken in de Romeinse tijd

  In de jaren ’90 vond er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaats op het bedrijventerrein Hoogstad in Vlaardingen. Ongeveer een eeuw lang gebruikte de inheems-Romeinse bevolking deze locatie. De archeologen troffen er dan ook veel materiaal aan, waaronder dierlijke botten en schelpen. Deze vondsten geven een idee van wat er bijna 2.000 jaar geleden op het menu stond.

   
 3. Maassluissedijk doorgraven

  Maassluissedijk doorgraven

  Het Hoogheemraadschap van Delfland voert vanaf maandag 25 juni 2012 werkzaamheden uit aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. Er wordt een gigantisch gat gegraven van minstens 14 meter breed en bijna tien meter diep. Dit biedt archeologen de mogelijkheid om ook de oudste kern van de dijk te bestuderen en zo vast te stellen hoe en wanneer de dijk is gebouwd. Daarnaast bestaat zelfs de kans dat er sluizen en resten van een stenen dijk aan het licht komen.

   
 4. Holy op de Archeologische Monumentenkaart

  Holy op de Archeologische Monumentenkaart

  Het Centraal Monumentenarchief (CAM), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), bevat een overzicht van archeologisch waardevolle terreinen. Deze terreinen zijn weergegeven op de Archeologische Monumentenkaart (AMK). In Holy toont de kaart twaalf terreinen met een hoge archeologische waarde en één terrein met een zeer hoge archeologische waarde.

   
 5. DNA-onderzoek overbrugt 1000 jaar

  DNA-onderzoek overbrugt 1000 jaar

  In 2006 startte in Vlaardingen een onderzoek naar menselijk DNA van echte 'Haringkoppen'. De bedoeling was het DNA van authentieke Vlaardingse families te vergelijken met duizend jaar oud DNA. Deze ‘Zoektocht naar de oer-Vlaardinger’ leverde onverwacht fantastische resultaten op.

   
 6. Het archeologische verhaal van de Hoogstraat

  Het archeologische verhaal van de Hoogstraat

  De geschiedenis van de Hoogstraat gaat ver terug en is deels bepaald door haar gunstige ligging in een voortdurend veranderend landschap. Archeologisch onderzoek in de binnenstad stelt ons in staat het ontstaan van deze ‘oudste’ Vlaardingse straat te reconstrueren.

   
 7. Een duiker in een greppel

  Een duiker in een greppel

  Dammen en duikers komen niet alleen voor in grote waterlopen zoals kreken. Op de locatie 'Hoogstad' vonden archeologen een dam met duiker in een greppel...

   
 8. Archeologie in de Broekpolder

  Archeologie in de Broekpolder

  Vóór 1960 zijn er verschillende archeologische onderzoeken en waarnemingen uitgevoerd in de Broekpolder. Daarbij kwamen vindplaatsen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen aan het licht. De aard van deze vindplaatsen was heel divers: van een losse scherf in een schoongemaakte sloot tot een bijna intacte boerderijplattegrond uit de ijzertijd en aardewerk uit de middeleeuwen.

   
 9. Romeins onder schoolbanken Bavinckschool

  Romeins onder schoolbanken Bavinckschool

  Alle leerlingen van de Dr.H. Bavinckschool gingen op 7 juli 2014 enthousiast naar school: het nieuwe kleurrijke gebouw van Vink + Veenman was klaar! Aan deze mooie dag ging natuurlijk heel wat werk vooraf. Niet alleen de bouwvakkers, maar ook de archeologen gingen op het terrein aan de slag...

   
 10. Vlaardingse gezichten

  Vlaardingse gezichten

  Een schedel is een intrigerend ding. Die holle oogkassen, die brede grijns. Het heeft wel iets weg van een gezicht, maar een voorstelling van hoe de persoon er in leven uit heeft gezien, is lastig te maken.