Direct naar navigatie

Verhalen

Aantal resultaten: 11 - 20 van de 33

 
 1. Archeologisch onderzoek op Westnieuwland

  Archeologisch onderzoek op Westnieuwland

  2013 was het jaar van de metamorphose van het stadskantoor van Vlaardingen. Het oude pand uit de jaren '70 veranderde in een modern, energiezuinig kantoor, waar ambtenaren in de lichte publiekshal zorgen voor een warm welkom. Bij de bouw van de hal nam de gemeente een kijkje in het verleden...

   
 2. Bodemmicromorfologisch onderzoek

  Bodemmicromorfologisch onderzoek

  Archeologen zijn echte onderzoekers. Niet alleen de eeuwenoude dingen die zij vinden, zijn voor hen interessant, ook willen zij veel weten van de grond waarin zij graven. En omdat je niet alles kan weten, roepen zij vaak de hulp in van een geoloog. Geologie, ook wel aardwetenschap, is een vak apart. Een bijzondere discipline in het geologisch onderzoek is de bodemmicromorfologie.

   
 3. Kanonskogel in de Vlaardingse Vaart

  Kanonskogel in de Vlaardingse Vaart

  Begin maart 2013 kreeg de stadsarcheoloog van Vlaardingen een interessante vondstmelding. Ter hoogte van het politiebureau was een metalen bal uit de Vlaardingse Vaart gevist...

   
 4. Vlaardingen archeologiestad

  Vlaardingen archeologiestad

  Waarom vinden we in Vlaardingen zoveel archeologische voorwerpen? Het antwoord is een beetje flauw: de bodem zit gewoon vol met oude spullen. Hoe komt dat? Ten eerste, er wonen hier al heel lang mensen. Ten tweede, de belangrijkste reden, de gebruiksvoorwerpen van al die bewoners blijven heel goed bewaard. Daar zorgt onze Vlaardingse bodem voor.

   
 5. Wat skeletten vertellen

  Wat skeletten vertellen

  In 2005 kopte de Spits 'Vlaardingers waren dik en gewelddadig'. Deze provocerende titel verwees gelukkig niet naar de huidige bewoners, maar naar mensen die hier 1.000 jaar geleden leefden. Het onderzoek van tientallen skeletten bood een interessante kijk op het leven van deze verre voorouders.

   
 6. Groen rond de dammen op Hoogstad

  Groen rond de dammen op Hoogstad

  In de jaren ’90 onderzoeken archeologen op het bedrijventerrein Hoogstad een fossiele kreek en zijn oeverwallen. Naast aardewerk, leer en bot uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd verzamelen ze ook 22 monsters van grondlagen. De studie van stuifmeelkorrels, zaden, vruchten en andere plantenresten in deze monsters geeft een idee van de vegetatie die toen voorkwam op Hoogstad en in de wijdere omgeving.

   
 7. IJzertijdboerderij in de Holy

  IJzertijdboerderij in de Holy

  Begin augustus 2012 hebben archeologen van ArcheoMedia, tijdens de aanleg van een watergang in de Holy, de resten van een boerderij uit de late prehistorie ontdekt in het veen.

   
 8. Mens en landschap in De Vergulde Hand-West

  Mens en landschap in De Vergulde Hand-West

  Het onderzoek op locatie De Vergulde Hand-West gaf archeologen niet alleen een uniek inzicht in de bewoningsgeschiedenis, maar vooral ook in de landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied. Een landschapsgerichte onderzoeksstrategie maakte het voor de archeologen mogelijk om de relatie tussen mens en milieu te onderzoeken.

   
 9. Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Nederzettingsmodel getoetst aan De Vergulde Hand-West

  Wetenschappers gebruiken in hun onderzoek vaak een model. In het model is de kennis van voorgaand onderzoek samengevat. Het model geeft weer wat de onderzoekers verwachten. Het model helpt ook om de nieuw verkregen onderzoeksresultaten te interpreteren. Ook in het archeologisch onderzoek op locatie De Vergulde Hand-West is een model gebruikt: het nederzettingsmodel.

   
 10. Het archeologische onderzoek in De Vergulde Hand-West

  Het archeologische onderzoek in De Vergulde Hand-West

  In 2005 is door archeologen van de gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan in het weiland ten westen van het industrieterrein De Vergulde Hand. In dit ruim 25 hectare grote gebied is op tien plaatsen, in de zogenoemde vondstzones, opgegraven. Dit onderzoek dat in 2011 is afgerond, heeft archeologische sporen en landschappelijke informatie over mensen vanaf de middenbronstijd tot en met de volle middeleeuwen aan het licht gebracht.