Direct naar navigatie

 1. Ds. Cornelis Adriaenszoon

  Ds. Cornelis Adriaenszoon (circa 1600)

  Portretfoto van Ds. Cornelis Adriaenszoon, ouderling, Hervormd predikant te Dirksland. In 1598 de eerste predikant van de Hervormde gemeente van Maassluis. Gekleed in toga met bef en de handen rustend op en aanwijzend in een opengeslagen boek (bijbel). Overleden of vertrokken tussen oktober 1601 en september 1602.

 2. Vlaerdingen in Hollandt

  Vlaerdingen in Hollandt (1674)

  Zwart-witfoto van een kopergravure getiteld 'Vlaerdingen' getekend door Casper Bouttats naar tekening van Ioannes Peeters. Afgebeeld is een panoramisch gezicht op Vlaardingen, gezien vanaf de Nieuwe Maas. De originele kopergravure komt uit 'Thooneel der Steden ende sterckten van 't Vereenight Nederlandt' (1674).

 3. Vlaerdinge

  Vlaerdinge (1665)

  Gravure getiteld 'Vlaerdinge', voorstellende 'Panorama van Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas', door Joost van Geel, datering 1665. Links het stadhuis en de Grote Kerk op de Markt, in het midden de ingang van de Oude Haven, rechts de buitenplaats van de ambachtsheren aan de Hoflaan en de korenmolen aan de Kortedijk. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 50.

 4. Gerard Callenburg, Luitenant-Admiraal van Holland en West Vriesland, 1642-1722

  Gerard Callenburg, Luitenant-Admiraal van Holland en West Vriesland, 1642-1722 (1680 - voor 1722)

  Kopergravure voorstellende 'Gerard Callenburg, Luitenant-Admiraal van Holland en Westvriesland voor den Zee Raad op de Maze, geboren den 8 van Grasmaand 1642, gestorven den 8 van Wynmaand 1722' door onbekende graveur, niet gedateerd.

 5. Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas

  Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas (1634 - 1634)

  Gravure voorstellende 'Vaerdingen in Hollandt aen de Maes, een groote halve myl van Schiedam' door Caspar Bouttats , 1634. De voorstelling van de stad is niet betrouwbaar.

 6. De Steede Vlaerdinghe

  De Steede Vlaerdinghe (ca. 1650)

  Fotoreproductie van een ingekleurde pentekening voorstellende gezicht op de stad Vlaardingen met de ingang van de Oude Haven, gezien vanaf de Nieuwe Maas. Door onbekende maker, datering voorstelling ca. 1650. Herkenbaar in de stad zijn: (waarschijnlijk) het klooster aan de Waal, het stadhuis en de Grote Kerk met de oude toren aan de Markt, en Westhavenkade en Oosthavenkade met de verbindende klapbrug, de molen op de Kortedijk en het licht op het Westerhoofd. Deze voorstelling is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 52.

 7. Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel

  Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel (1690 - ca. 1735)

  Ingekleurde gravure getiteld 'Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel', door Abraham Rademaker (1675-1735). Deze was zoon van een glazenmaker en geldt als dé karakteristieke vertegenwoordiger van de groep tekenaar-etsers die de Verenigde Nederlanden in gehele omvang is doortrokken. Zijn stijl is door velen overgenomen. De heerlijkheid Holy bevond zich ongeveer ter hoogte van het latere Holy-Ziekenhuis. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 60.

 8. Plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden

  Plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden (na 1681)

  Gravure, plattegrond van Schieland, Delfland en de Zuid-Hollandse eilanden, originele gravure in de franse taal naar een eerder exemplaar uit de Atlas van Van der Hagen, uitgegeven 1681. Letterlijke titel (rechtsboven) 'Table de Delftlande, Schielande, et Isles de Voorn, Offerflacke, Goeree, Iselmonda, etc. La Feuille excudit'.

 9. 'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (onderste deel)

  'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (onderste deel) (1631)

  Kadastrale kaart, fotoreproductie van ingekleurde handschriftkaart, door M. van Nispen, gedateerd 23 juli 1631. Dit is het onderste deel van de kaart, het bovendeel is afgebeeld op KVL0270. Afgebeeld is het Zouteveense Meer met omliggende percelen in de Zouteveense Polder. De percelen zijn genummerd, de nummerlijst met persoonsnamen en afmetingen van het betreffende perceel staan aan weerszijde van de kaart afgebeeld. In het kader staat de tekst: 'Caerte van ’t Zuijder Quartier van de Souteveense polder, gemaeckt volgens de verdeelinge van de landen van’t selve quartier, gemeten bij mijn hier onderges(chreeven) lantmeter in den jare cviC en sestien (1616) en competerent deselve landen en sijn groot bevonden als op wedersijts van dese caerte get(eijckent) staet ende opges(chreeven) is. De landen gemeten ten halven de heijnslooten en ten halven wateringen, ter wijtte toe van twee roeden, die wijder sijn, is maar een roede gemeten. Den Oostveensenwegh, ten wedersijde half en half gemeten, de kade tot op ’t midden van de cruijn toe, en belangende de landen aen de Meer gelegen, sijn gemeten tot de liesen ofte sooverre ’t lant gebruijckelijck was. Actum desen xx111 (23) julij anno xviCxxxi (1631). Was geteeckent J.P. Dou. Naer gedane collatie bevonden met het princepael van desen te accorderen, ten oirkunde get(eijckent). M. van Nispen, geswooren lantmeter. 1631 i.p.d.'.

 10. 'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (bovenste deel)

  'Caerte van 't Zuijder Quartier van de Souteveense polder' (bovenste deel) (1631)

  Kadastrale kaart, fotoreproductie van ingekleurde handschriftkaart, door M. van Nispen, gedateerd 23 juli 1631. Dit is het bovenste deel van de kaart, het onderste deel is afgebeeld op KVL0269. Afgebeeld is het Zouteveense Meer met omliggende percelen in de Zouteveense Polder. De percelen zijn genummerd, de nummerlijst met persoonsnamen en afmetingen van het betreffende perceel staan aan weerszijde van de kaart afgebeeld. In het kader staat de tekst 'Caerte van ’t Zuijder Quartier van de Souteveense polder, gemaeckt volgens de verdeelinge van de landen van’t selve quartier, gemeten bij mijn hier onderges(chreeven) lantmeter in den jare cviC en sestien (1616) en competerent deselve landen en sijn groot bevonden als op wedersijts van dese caerte get(eijckent) staet ende opges(chreeven) is. De landen gemeten ten halven de heijnslooten en ten halven wateringen, ter wijtte toe van twee roeden, die wijder sijn, is maar een roede gemeten. Den Oostveensenwegh, ten wedersijde half en half gemeten, de kade tot op ’t midden van de cruijn toe, en belangende de landen aen de Meer gelegen, sijn gemeten tot de liesen ofte sooverre ’t lant gebruijckelijck was. Actum desen xx111 (23) julij anno xviCxxxi (1631). Was geteeckent J.P. Dou. Naer gedane collatie bevonden met het princepael van desen te accorderen, ten oirkunde get(eijckent). M. van Nispen, geswooren lantmeter. 1631 i.p.d.'.