Direct naar navigatie

 1. Ruytenburgh, W. van

  Ruytenburgh, W. van (1642)

  Portretfoto van Willen van Ruytenburgh, geboren te Amsterdam, overleden te 's Gravenhage of Vlaardingen in 1652. Geportretteerde was ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht van 1629 tot 1652. Op het schilderij van Rembrandt 'De Nachtwacht' (Het korporaalschap van Frans Banninck Cocq) is hij afgebeeld in het uniform van luitenant van de Schutterij.

 2. Ds. Cornelis Adriaenszoon

  Ds. Cornelis Adriaenszoon (circa 1600)

  Portretfoto van Ds. Cornelis Adriaenszoon, ouderling, Hervormd predikant te Dirksland. In 1598 de eerste predikant van de Hervormde gemeente van Maassluis. Gekleed in toga met bef en de handen rustend op en aanwijzend in een opengeslagen boek (bijbel). Overleden of vertrokken tussen oktober 1601 en september 1602.

 3. Vlaerdingen in Hollandt

  Vlaerdingen in Hollandt (1674)

  Zwart-witfoto van een kopergravure getiteld 'Vlaerdingen' getekend door Casper Bouttats naar tekening van Ioannes Peeters. Afgebeeld is een panoramisch gezicht op Vlaardingen, gezien vanaf de Nieuwe Maas. De originele kopergravure komt uit 'Thooneel der Steden ende sterckten van 't Vereenight Nederlandt' (1674).

 4. Vlaerdinge

  Vlaerdinge (1665)

  Gravure getiteld 'Vlaerdinge', voorstellende 'Panorama van Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas', door Joost van Geel, datering 1665. Links het stadhuis en de Grote Kerk op de Markt, in het midden de ingang van de Oude Haven, rechts de buitenplaats van de ambachtsheren aan de Hoflaan en de korenmolen aan de Kortedijk. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 50.

 5. Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas

  Gezicht op Vlaardingen vanaf de Nieuwe Maas (1634 - 1634)

  Gravure voorstellende 'Vaerdingen in Hollandt aen de Maes, een groote halve myl van Schiedam' door Caspar Bouttats , 1634. De voorstelling van de stad is niet betrouwbaar.

 6. Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel

  Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel (1690 - ca. 1735)

  Ingekleurde gravure getiteld 'Overblijfsel van Holij onder Schieland, bij 't Dorp Ketel', door Abraham Rademaker (1675-1735). Deze was zoon van een glazenmaker en geldt als dé karakteristieke vertegenwoordiger van de groep tekenaar-etsers die de Verenigde Nederlanden in gehele omvang is doortrokken. Zijn stijl is door velen overgenomen. De heerlijkheid Holy bevond zich ongeveer ter hoogte van het latere Holy-Ziekenhuis. Deze prent is (met uitgebreide beschrijving) opgenomen in Het Groot Vlaardings Prentenboek op pagina 60.

 7. 'Hollandiae Comitatus' etc.

  'Hollandiae Comitatus' etc. (1600 - ca. 1800)

  Ingekleurde kopergravure naar origineel uit de 17e/18e eeuw, door C. Specht, schaal 6.1 cm = 2.5 duitse mijl. Landkaart van Holland, Utrecht en Gelderland, waarop de grenzen van de Heemraadschappen, Baljuwschappen en Waarden alsmede div. steden zijn ingekleurd. Linksboven is een afzonderlijk kaartje van Texel en Vlieland. Uitgegeven te Amsterdam 'by 'Reinier en Joshua Ottens op den Niewendijk in de Werelt Kaart'.

 8. 'Comitatus Hollandia, 't Graeffschap Hollandt'

  'Comitatus Hollandia, 't Graeffschap Hollandt' (1608)

  Landkaart, reproductie uit 1951 naar origineel gedateerd 5 augustus 1608, schaal 10.2 cm = 6 Duitse mijlen. Kaart van Nederland met links en rechts profielen van een aantal Hollandse steden. De Noordzee is weergegeven als 'Mare Germanicum'. Bovenaan zijn personen en zeilwagens afgebeeld, de titel staat rechtsboven op de kaart, onderaan zijn een aantal stadswapens afgebeeld. Een los blad met een beschrijving is op de achterkant geplakt.

 9. 'Souteveen'

  'Souteveen' (1637)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 14 oktober 1637, schaalverdeling in Delflandse roeden. Afgebeeld is de verdeling van de percelen grond in de Zouteveense Polder. De kaart is door Joan van Beest gemaakt in opdracht van de Gasthuismeesteren van Schiedam. Deze hadden weilanden in Zouteveen, welke verpacht waren aan Pieter Pauwelszoon. De reden van vervaardiging van de kaart was het vastleggen van eigendomsrechten van de Gasthuismeesteren van Schiedam enerzijds en Pieter Pauwelszoon anderzijds. Middenonder is een kompasroos afgebeeld, de verklarende tekst van de kaartmaker staat met een schaalverdeling zijn aan de rechterkant afgebeeld.

 10. 'Opmeting van land in de Buitenweide in het Ambagt van Vlaardingen'

  'Opmeting van land in de Buitenweide in het Ambagt van Vlaardingen' (1671)

  Landmeetkundige kaart, ingekleurde handschriftkaart, schaal 14.7 cm = 50 Delflandse roeden, datering 1671. Kaart 78 uit de Historische Atlas van Vlaardingen. De getoonde kaart laat de percelen land zien die Reijnier Pauw erfde van zijn moeder Anna van Ruijtenburg, de dochter van de Vlaardingse ambachtsheer Pieter Gerritz van Ruijtenburg. De landen lagen in de Grote Buitenweide, ten zuiden van de Schiedamseweg. Vergelijk kaart 84 van de Historische Atlas van Vlaardingen.