Direct naar navigatie

 1. Fragment van een beker van Werra-aardewerk

  Fragment van een beker van Werra-aardewerk (1575 - 1630)

  In 1993 vonden archeologen bij een onderzoek aan de Paterstraat in Vlaardingen dit fragment van een beker. Het drinkgerei is gemaakt van Werra-aardewerk en kan rond 1600 gedateerd worden.

 2. De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830

  De bebouwing van Vlaardingen vanaf ca. 1560 tot 1830 (1560 - 1830)

  Plattegrond, tekening op calque, door onbekende maker, schaal en datering vervaardiging onbekend. Plattegrond van Vlaardingen (centrum), waarop door middel van verschillende arceringen de bebouwing in de situatie van resp. ca.1560, 1600, 1625, 1700, 1770 en 1830 is weergegeven. Linksboven een inzetkaart 'Positie van de hier gegeven kaart in het huidige Vlaardingen'.

 3. 'Vlaerdiner Brouck'

  'Vlaerdiner Brouck' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Afgebeeld zijn de percelen grasland in de Broekpolder, rondom een boerderij, die tezamen met het land gepacht werd door Willem Ziersz. De in het noorden (hier onderaan) gelegen Molensloot, is bij nr 7 te zien, echter zonder de hier afgebeelde boerderijen en perceelsgrenzen. Zie ook de kaarten 5,6,7 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 4. 'Vlaerding, in de Brouckpolder'

  'Vlaerding, in de Brouckpolder' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Afgebeeld zijn de percelen grasland langs de Bonervliet (op de kaart de Groote Vliet), tussen de Vlaardingse Vaart en de Bommeer. In dit deel van de Broekpolder slaan golfers thans hun balletjes. De Bommeer is een verbreding van de Middelwatering, die langs de Rijskade in de richting van Vlaardingen loopt. Dit veenmeertje heeft op de kaart nog een ruime omkade marge, begroeid met riet. Naast de boerderij zijn ook twee molens afgebeeld, één aan de Vlaardingse Vaart en de ander, de 'kleijne broock molen', later bekend als de standplaats van de 'Stenenmolen' aan de Bonervliet. Zie ook de kaarten 5,6,8 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 5. 'Vlaerding'

  'Vlaerding' (1572)

  Fotoreproductie van een ingekleurde handschriftkaart, landmeetkundige kaart, gedateerd 1572. Deze kaart is één van de 5 Vlaardingse kaarten in het kaartboek van landbezit van het Schiedamse Gasthuis. Het Gasthuis te Schiedam, een semi-geestelijke instelling die vooral ouden van dagen onderdak bood, had het landbezit in dit kaartboek vast laten leggen. De landerijen werden verpacht aan plaatselijke boeren en zorgden voor een vast inkomen voor het Gasthuis. De linkerkaart toont landbezit in de Holiërhoeksepolder, aan de Holijweg, dat aan ene Lenaert Maertenszn werd verpacht. Bij één van de afgebeelde boerderijen valt een torentje op. Het betreft hier de donjon of 'mottekasteeltje' met de naam Joffer Aechtenwoning, waarvan in de jaren zestig het fundament en de gracht is opgegraven. De donkere delen zijn grasland en de lichte delen zijn akkergrond. Op de rechterkaart is afgebeeld het zogenaamde 'Bachusweer' of 'Bakhuisweer' in de Holiërhoeksepolder ten oosten van de Holijweg, tussen de duidelijk weergegeven donjon van Holij en de boerderijterp van Clattenburg, thans bekend als het 'Landje van Chardon'. Naast grasland (donker) en een akkerperceel (licht) is een bomgaard afgebeeld. Pachter van de landerijen is Vincent Vranckensz, die aanwijzingen gaf aan de kaartmaker. Zie ook de kaarten 5,6,7,8 en 9 uit de Historische Atlas van Vlaardingen.

 6. Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg

  Landbezit van het Weeshuis te Delft, einde van de Groeneweg (1576)

  Reproductie van een ingekleurde handschriftkaart voorstellende het landbezit van het Weeshuis van Delft bij Vlaardingen, getekend in 1576 door kaartmaker Jan Jansz Potter. Deze kaart maakt onderdeel uit van een serie van 4 kaarten van het landbezit in Vlaardingen in het kaartboek van het Weeshuis van Delft. De twee blokken weiland liggen aan het doodlopende einde van de Groeneweg in de Aalkeet Buitenpolder, waarvan het eigendom met anderen werd gedeeld. In de loop van de 17e eeuw zouden de percelen stuk voor stuk verkocht worden en uiteindelijk in handen komen van de familie D'Overschie. Veel percelen grond hadden namen, die tot ver in onze eeuw zijn blijven voortleven. Zo heette het afgebeelde perceel B de 'Henxt-camp' (hengstkamp). De sloot door de percelen C en D werd in 1633, met goedvinden van de weeshuisregenten, gedempt.

 7. Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen

  Kaart van de niet ingepolderde gorzen buiten de zomerkaden aan de Delflandse Maasdijk bij de stad Vlaardingen (1577)

  Fotografische reproductie van een fragment van een ingekleurde handschriftkaart kaart. De langgerekte kaart toont de buiten de Delftlandse Maasdijk gelegen landen. Deze waren voor een groot deel door middel van zomerkaden ingedijkt, zoals de Vettenoordsepolders en de Buitenweiden (Oostwijk). De daarbuiten gelegen gorzen waren onbedijkt en zullen alleen in de zomermaanden bruikbaar zijn geweest. In de eeuwen die volgden werden ook deze ingepolderd. De stad Vlaardingen is schematisch weergegeven, rondom de kerk en Hoogstraat. De in 1574 afgebrande kerk staat er nog desolaat bij. Op de sluizen van het spuiwater staan drie windassen, waarmee de sluisdeuren bij eb geopend konden worden. Het uitstromende water schuurde de haven aldus schoon.

 8. Kaart van Zuid-West Nederland en Zeeland met rivierenloop, landstreken en steden in de 16e eeuw

  Kaart van Zuid-West Nederland en Zeeland met rivierenloop, landstreken en steden in de 16e eeuw (1573)

  Reproductie van een kaart waarop Zuid-West Nederland en Zeeland met de rivierenloop, landstreken en steden in het laat-romeinse tijdperk is afgebeeld. Aan de noordzijde de loop van de rivier de Maas. De orginele kaart is getekend in de 16e eeuw door Christiaan sGrooten, een Nederlands cartograaf. In 1568 gaf de hertog van Alva (1507-1582) aan sGrooten de opdracht om alle kaarten te tekenen van de provincies, de gewesten, de steden en hun grenzen die in die tijd toebehoorden aan de Spaanse kroon. sGrooten kwam zodoende in dienst bij de koning van Spanje en maakte voor hem twee atlasssen met kaarten van de Nederlanden. De eerste atlas uit 1573 (met het origineel van deze reproductie) bevindt zich tegenwoordig in de Koninklijke Bibliotheek van België. De atlas bevat 38 kaarten van de Europese regio’s, gaande van Ierland tot Oostenrijk. De tweede uit 1592 is te vinden in de Biblioteca Nacional te Madrid. Deze atlas bevat naast de kaarten die ook in de eerdere uitgave te vinden zijn ook kaarten van andere delen van de wereld.

 9. Diverse scherven

  Diverse scherven (1500 - 1699)

  Deze scherven, waaronder Pingsdorf en Maaslands wit aardewerk, zijn in 1970 gevonden aan de Zomerstraat. Ze komen uit een verspoelde context.

 10. Scherf met radstempel

  Scherf met radstempel (1500 - 1699)

  Deze scherf met versiering door middel van een radstempel is gevonden in 1970 aan de Zomerstraat. De scherf komt uit een verspoelde context samen met scherven Pingsdorf en Maaslands wit aardewerk.