Direct naar navigatie

 1. De Westwijk tijdens de Vlaardingen-cultuur

  De Westwijk tijdens de Vlaardingen-cultuur (8000 v. Chr. - 2999 v. Chr.)

  Tussen november 1959 en september 1964 liggen er in de Westwijk verschillende putten open die niets te maken hebben met de nieuwe gebouwen die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. In de omgeving van de Arij Koplaan, De Prof. Teldersstraat en de Samuel Esmeijerstraat zijn archeologen en de archeologische werkgroep Helinium naarstig op zoek naar de restanten van een ver verleden.

 2. Zoeken & vinden: thema Geuzen en de Tweede Wereldoorlog

  Zoeken & vinden: thema Geuzen en de Tweede Wereldoorlog (8000 v. Chr. - 1949)

  De verzetsgroep De Geuzen speelt een grote rol in de Vlaardingse geschiedenis. Wát is het belangrijk om de herinnering aan deze dappere mannen levend te houden! Daarom is de maand maart uitgeroepen tot Geuzenmaand.

 3. Expeditie Steentijd

  Expeditie Steentijd (8000 v. Chr. - 2999 v. Chr.)

  Dit is het eerste boekje uit de reeks 'Archeologische avonturen' dat geschreven is door Evert van Ginkel.

 4. Prehistorisch voorwerp herontdekt

  Prehistorisch voorwerp herontdekt (8000 v. Chr. - 2999 v. Chr.)

  De kleinzoon van Adzy Zinkweg komt op visite. Op school heeft hij tijdens de geschiedenisles kennisgemaakt met de prehistorie. Thuis gekomen, vertelt zijn moeder dat oma een prehistorische 'bijl' in de kast heeft liggen. Die wil hij wel eens zien.

 5. Vlaardingen archeologiestad

  Vlaardingen archeologiestad (8000 v. Chr. - heden)

  Waarom vinden we in Vlaardingen zoveel archeologische voorwerpen? Het antwoord is een beetje flauw: de bodem zit gewoon vol met oude spullen. Hoe komt dat? Ten eerste, er wonen hier al heel lang mensen. Ten tweede, de belangrijkste reden, de gebruiksvoorwerpen van al die bewoners blijven heel goed bewaard. Daar zorgt onze Vlaardingse bodem voor.

 6. De prehistorie in Zuid-Holland

  De prehistorie in Zuid-Holland (8000 v. Chr. - 499)

  Ongeveer 7.000 jaar geleden vormden de zee, de wind en de rivieren het landschap van de provincie Zuid-Holland. De mens zag al snel de potentie van het kust- en deltagebied en vestigde er zich om te jagen, vissen en voedsel te verzamelen.

 7. Mens en landschap in De Vergulde Hand-West

  Mens en landschap in De Vergulde Hand-West (8000 v. Chr. - 1499)

  Het onderzoek op locatie De Vergulde Hand-West gaf archeologen niet alleen een uniek inzicht in de bewoningsgeschiedenis, maar vooral ook in de landschappelijke ontwikkeling van het onderzoeksgebied. Een landschapsgerichte onderzoeksstrategie maakte het voor de archeologen mogelijk om de relatie tussen mens en milieu te onderzoeken.

 8. Wonen in Vlaardingen

  Wonen in Vlaardingen (8000 v. Chr. - heden)

  Vlaardingen kent een lange woongeschiedenis. Bijna 6000 jaar geleden woonden er hier al mensen op een hoge rivierduin. De eerste graven van Holland hadden hier hun hof. Het buitenhuis van de 'man in het geel' stond hier. En ook nu betrekken vele nieuwe en oude Vlaardingers de pas gebouwde wijken. Het woningaanbod is dan ook groot in Vlaardingen. Ja, het is goed wonen in Vlaardingen!

 9. Windmolens bij een neolithische vindplaats in de gemeente Rijnwoude

  Windmolens bij een neolithische vindplaats in de gemeente Rijnwoude (8000 v. Chr. - 2999 v. Chr.)

  Medio 2007 opende een windpark net ten zuiden van de Rijksweg N11 bij Hazerswoude-Rijndijk. Vier grote windturbines voorzien sindsdien de gemeente Rijnwoude van groene energie. Voorafgaand aan de bouw van deze reuzen, onderzochten archeologen van ArcheoMedia B.V. de ondergrond. Een booronderzoek in 2005 leidde een jaar later tot een proefsleuvenonderzoek. Vlak onder het maaiveld troffen de onderzoekers sporen en vondsten aan van de Vlaardingen-cultuur.

 10. Vuursteen

  Vuursteen (8000 v. Chr. - 499)

  Vuursteen is een schitterend materiaal. Sla er een stuk af en je krijgt een zeer scherpe rand. Het mooie aan vuursteen is dat je kunt voorspellen hoe het afbreekt. Dit kan bij veel andere stenen niet, daar sla je op en een willekeurig stuk breekt af. Bij vuursteen is dit niet zo, je kan heel precies flinter dunne plakjes afslaan. Met vuursteen kan je zo heel veel soorten gereedschap maken, van bijl tot mes, van boor tot pijlpunt.