Direct naar navigatie

 1. Archeologie aan de Claudius Civilislaan

  Archeologie aan de Claudius Civilislaan (3000 v. Chr. - 499)

  Tijdens hun werkavonden zijn de leden van Helinium druk in de weer met het schoonmaken en onderzoeken van vondsten uit de ijzertijd. Ze onderzoeken zelfstandig een deel van het materiaal dat in september 2018 opgegraven is aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen. Op deze manier helpen ze de archeologen van Econsultancy en schrijven ze mee een stukje geschiedenis.

 2. Bewerkt hout

  Bewerkt hout (300 - v.Chr. 100)

  In 1990 onderzochten archeologen van het Instituut voor Prehistorie Leiden een ijzertijdvindplaats in de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. De woonplaats bleek zwaar verstoord door wateroverlast in de late ijzertijd. De archeologen vonden delen van vloeren, mestlagen, afval en heel veel hout, maar allemaal verspoeld. Dit bewerkte stuk hout is daar ook gevonden. Waarvoor het voorwerp diende, is niet bekend.

 3. Bewerkt hout met twee vierkante gaten

  Bewerkt hout met twee vierkante gaten (300 - v.Chr. 100)

  In 1990 onderzochten archeologen van het Instituut voor Prehistorie Leiden een ijzertijdvindplaats in de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. De woonplaats bleek zwaar verstoord door wateroverlast in de late ijzertijd. De archeologen vonden delen van vloeren, mestlagen, afval en heel veel hout, maar allemaal verspoeld. Dit bewerkte stuk hout is daar ook gevonden. Waarvoor het voorwerp diende, is niet bekend.

 4. Kam

  Kam (300 - v.Chr. 100)

  In 1990 onderzochten archeologen van het Instituut voor Prehistorie Leiden een ijzertijdvindplaats in de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. Tijdens de opgraving vonden ze deze complete weef- of kaardkam in één van de bewoningslagen. De enkelvoudige kam met grove tanden is gemaakt van gewei.

 5. Onderkaak van een varken

  Onderkaak van een varken (400 - v.C. 200)

  In 2005 is deze onderkaak van een varken gevonden in vondstzone 3 van de Vergulde Hand-West.

 6. Fragment van een bijl

  Fragment van een bijl (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit fragment van een gepolijste bijl is in 1960 gevonden tijdens de opgraving aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen.

 7. Bijlsnedefragment

  Bijlsnedefragment (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit bijlsnedefragment is in 1960 gevonden tijdens de opgraving aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen.

 8. Stuk van een bakplaat

  Stuk van een bakplaat (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit fragment van een bakplaat van de Vlaardingen-Cultuur is in 1961 gevonden aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen. Oorspronkelijk had de plaat een diameter van ongeveer 14 cm. De bakplaat was voor het bakken doorboord.

 9. Leerfragment

  Leerfragment (3500 - 2500 v. Chr.)

  Tijdens de opgraving aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen is in 1959 een stukje kalfsleer gevonden. In het smalle strookje leer zijn kleine gaatjes aangebracht. Het bijzondere aan dit fragment is de locatie waar het gevonden is. Het leer is aangetroffen op de oeverwal van een kreek... tussen vondsten van de Vlaardingen-cultuur!

 10. Fragment van een bijl

  Fragment van een bijl (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit is één van de 25 bijl-of bijtelfragmenten die tijdens de opgravingscampagnes aan de Arij Koplaan in 1959-1960 gevonden zijn in werkput 7. Dit stukje is afval dat weggegooid is nadat men de oorspronkelijke bijl gebruikte als grondstof om andere gebruiksvoorwerpen van te maken. Zo zijn in werkput 7 zes schrabbers en één kling gevonden die gemaakt waren van een gepolijste bijl.