Direct naar navigatie

 1. Bewerkt hout

  Bewerkt hout (300 - v.Chr. 100)

  In 1990 onderzochten archeologen van het Instituut voor Prehistorie Leiden een ijzertijdvindplaats in de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. De woonplaats bleek zwaar verstoord door wateroverlast in de late ijzertijd. De archeologen vonden delen van vloeren, mestlagen, afval en heel veel hout, maar allemaal verspoeld. Dit bewerkte stuk hout is daar ook gevonden. Waarvoor het voorwerp diende, is niet bekend.

 2. Bewerkt hout met twee vierkante gaten

  Bewerkt hout met twee vierkante gaten (300 - v.Chr. 100)

  In 1990 onderzochten archeologen van het Instituut voor Prehistorie Leiden een ijzertijdvindplaats in de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. De woonplaats bleek zwaar verstoord door wateroverlast in de late ijzertijd. De archeologen vonden delen van vloeren, mestlagen, afval en heel veel hout, maar allemaal verspoeld. Dit bewerkte stuk hout is daar ook gevonden. Waarvoor het voorwerp diende, is niet bekend.

 3. Kam

  Kam (300 - v.Chr. 100)

  In 1990 onderzochten archeologen van het Instituut voor Prehistorie Leiden een ijzertijdvindplaats in de Aalkeetbuitenpolder in Vlaardingen. Tijdens de opgraving vonden ze deze complete weef- of kaardkam in één van de bewoningslagen. De enkelvoudige kam met grove tanden is gemaakt van gewei.

 4. Onderkaak van een varken

  Onderkaak van een varken (400 - v.C. 200)

  In 2005 is deze onderkaak van een varken gevonden in vondstzone 3 van de Vergulde Hand-West.

 5. Benen priem

  Benen priem (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit fragment van een benen priem is in 1960 gevonden tijdens de tweede opgravingscampagne in de Westwijk. De mensen van de Vlaardingencultuur gebruikte priemen om gaatjes te maken in leer en vachten, zodat de fijne naalden minder snel braken.

 6. Stuk van een bakplaat

  Stuk van een bakplaat (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit fragment van een bakplaat van de Vlaardingen-Cultuur is in 1961 gevonden aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen. Oorspronkelijk had de plaat een diameter van ongeveer 14 cm. De bakplaat was voor het bakken doorboord.

 7. Leerfragment

  Leerfragment (3500 - 2500 v. Chr.)

  Tijdens de opgraving aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen is in 1959 een stukje kalfsleer gevonden. In het smalle strookje leer zijn kleine gaatjes aangebracht. Het bijzondere aan dit fragment is de locatie waar het gevonden is. Het leer is aangetroffen op de oeverwal van een kreek... tussen vondsten van de Vlaardingen-cultuur!

 8. Fragment van een bijl

  Fragment van een bijl (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit is één van de 25 bijl-of bijtelfragmenten die tijdens de opgravingscampagnes aan de Arij Koplaan in 1959-1960 gevonden zijn in werkput 7. Dit stukje is afval dat weggegooid is nadat men de oorspronkelijke bijl gebruikte als grondstof om andere gebruiksvoorwerpen van te maken. Zo zijn in werkput 7 zes schrabbers en één kling gevonden die gemaakt waren van een gepolijste bijl.

 9. Schrabber uit bijl

  Schrabber uit bijl (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit voorwerp laat mooi zien hoe een werktuig een tweede leven kon krijgen tijdens de Vlaardingen-tijd. Deze fraaie schrabber is immers niet geslagen uit een verse vuursteenknol, maar uit een bijl. Het voorwerp is in 1959 gevonden aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen.

 10. Afslag van een bijl

  Afslag van een bijl (3500 - 2500 v. Chr.)

  Dit stukje vuursteen is een afslag van een gepolijste bijl. Het fragment is in 1964 gevonden tijdens de opgraving aan de Arij Koplaan in de Westwijk van Vlaardingen.