Direct naar navigatie

 1. Bruininck, M.P.E.

  Bruininck, M.P.E. (circa 1860)

  Portretfoto van Martinus Petrus Ernestus Bruininck, geboren te Utrecht 8 maart 1811 en overleden te Vlaardingen 24 januari 1870. Commissaris van Politie van 1852 tot 1870. Op de linkerrevers een onderscheiding.

 2. Brugge, K.S. van der

  Brugge, K.S. van der (circa 1895)

  Portretfoto van Kornelis Samuel van der Brugge, geboren 27 augustus 1833 en overleden 16 juli 1902. Oprichter van touwslagerij "De Zeevaart". Lid van de gemeenteraad van 1885 tot 1902, tevens bestuurslid van: de Vlaardingse Bad- en Zweminrichting, de Vlaardingse IJsclub, Toneelvereniging Varia, Muziekvereniging Concordia en van Gymnastiekvereniging Leonidas.

 3. Bruyn, L.S. de

  Bruyn, L.S. de (circa 1895)

  Portretfoto van Louis Simon de Bruyn, geboren 17 mei 1851 en overleden te Heukelom 18 mei 1903. Predikant der Nederduitsch Hervormde Gemeente van 1885 tot 1887. De rechterhand ondersteunt de linkerhand met daarin een gesloten boek (Bijbel).

 4. Jacob den Breems

  Jacob den Breems (circa 1851)

  Portretfoto van Jacob den Breems, geboren te Vlaardingen 27 augustus 1798. Lid van de gemeenteraad van 3 oktober 1850 tot zijn overlijden op Sionslust onder Hof van Delft op 20 mei 1867.

 5. Wilhelmina Schep

  Wilhelmina Schep (circa 1851)

  Portretfoto van Wilhelmina Schep, echtgenote van Jacob den Breems, geboren te Vlaardingen op 3 december 1799 en overleden op 18 december 1877. Zij is gekleed in Vlaardingse klederdracht met een hoofdijzer en een kanten muts.

 6. Driemastvolschip 'Amphitrite'

  Driemastvolschip 'Amphitrite' (1875 - 1882)

  Het driemastvolschip (fregat) 'Amphitrite', 2075 ton, (ex Defiant) kapitein Jacob van der Valk (Vlaardingen 21-7-1826 - Vlaardingen 5-7-1882). Bouwmeester Kennebunk, N. Thomson, reder A. Hendrichs & Co, Amsterdam. In 1882 naar Duitsland verkocht.

 7. De eerst stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina in de Buitenhaven

  De eerst stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina in de Buitenhaven (ca. 1897)

  De eerste Nederlandse stoomtrawler VL 190 Koningin Wilhelmina vaart de Buitenhaven in, ca. 1897. Het schip werd in 1896 in de vaart gebracht en in 1920 verkocht naar Nederlands Indië. Reproductie van tekening, als reclamekaart uitgebracht de Doggermaatschappij.

 8. Het Gezigt van de Haringjagery op de Noortzee

  Het Gezigt van de Haringjagery op de Noortzee (ca. 1830)

  Aquarel getiteld 'Het Gezigt van de Haringjagery op de Noortzee' door Arij Storm, datering ca. 1830. De gekaakte haring wordt op de Noordzee overgeladen van de vissersschepen op de haringjager, welke de vangst naar Vlaardingen zal brengen.

 9. Vlaardingen, Provincie Zuid Holland

  Vlaardingen, Provincie Zuid Holland (1857)

  Litho voorstellende 'De klederdracht van Vlaardingen' door Desguerrois & Co. naar tekening van Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt, uitgegeven door Frans Buffa & Zonen te Amsterdam. Uit 'Ned. Kleederdrachten naar de natuur geteekend' (1857): "Een stuurman berigt de vrouw van een scheepsreeder, dat de verwacht wordende haringbuizen staan aan te komen, en wijst naar het van den toren uitgestoken sein. Volgens een oud gebruik wordt, door middel van ballen, wimpel of vlag van den omvang der toren, het getal der in het gezigt zijn de haringbuizen den ingezetenene kenbaar gemaakt. De Vlaardingsche en Maassluissche dames, hoewel zich reeds geheel naar de Fransche mode kleedende, dragen echter nog, en wel allerbevalligst, de kap met lange afhangende strooken, van kostbaare kant vervaardigd en rijk met juweelen versierd, waarop zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heerschende smaak zij, wanneer zij uitgaan, een hoed volgens den heerschende smaak dragen". Negentiende eeuwse dracht, tegen de achtergrond van de Grote Kerk op de Markt, welke is afgebeeld met de oude toren (al in 1744 was gesloopt !).

 10. Portret van pastoor Wilhelmus Arnoldus Boerkamp

  Portret van pastoor Wilhelmus Arnoldus Boerkamp (1870 - ca. 1905)

  Portret, schilderij op zink, van pastoor Wilhelmus Arnoldus Boerkamp (Grave 1820-Rotterdam 1905). Pastoor Boerkamp was van 1868 tot 1902 pastoor te Vlaardingen. In de St. Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat liet hij terweerszijden van het hoofdaltaar een schilderij aanbrengen waarop de aanbidding door de herders en door de drie koningen stonden afgebeeld. Op de laatste afbeelding liet hij zichzelf vereeuwigen als koning die wierook offert aan het Kind. Zijn beeltenis werd tijdens de (gedeeltelijke) afbraak van de kerk in 1956 uit het schilderij gesneden en ingelijst.