Direct naar navigatie

Wrijfschaal

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Van Heutszpark

wrijfschaal

Leden van de archeologische werkgroep Helinium troffen deze Romeinse wrijfschaal (mortarium) aan tijdens een onderzoek dat plaatsvond toen de vijver in het park werd aangelegd. De schaal heeft een uitgiettuit in de vorm van een applique leeuwenkopje.

Archeologisch onderzoek

Begin jaren vijftig lag deze locatie nog in het open weiland. Voor de aanleg van de wijk rond het park struinden leden van de net opgerichte archeologische vereniging Helinium het terrein af naar oudheden. De amateurarcheologen werden niet teleurgesteld. Zij troffen veel aardewerk uit onder andere de Romeinse tijd aan. In de jaren ’80 kon een nieuwe generatie amateurarcheologen zijn hart ophalen. Zij kregen de gelegenheid om onderzoek te doen op de locatie van de vijver in het park, ook hier troffen zij weer veel Romeins aardewerk aan.

Terra sigillata

Voordat de Romeinen hier kwamen, maakte men het aardewerk gewoon zelf. Toen het gebied dat nu Vlaardingen is rond het jaar nul binnen het Romeinse rijk kwam te liggen, maakte de bevolking kennis met nieuwe luxe producten. Het importaardewerk van de Romeinen was in kwaliteit ver verheven boven de lokaal vervaardigde potten. Het lokale aardewerk stak vooral schril af tegen het gladde, op een wiel gedraaide, roodbruine vaatwerk van de Romeinen: Terra Sigillata. De naam Sigillata duidt op een versieringstechniek, waarbij de pottenbakker met stempels of een gietvorm decoraties aanbracht. Uiteraard was dit aardewerk een luxe, en bleef men ook gewoon lokaal aardewerk vervaardigen.

Reacties