Direct naar navigatie

Speld

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: mr L.A. Kesperweg

speldAmateur-archeologen van Helinium vonden in 1985 deze speld (fibula) uit de Romeinse tijd. Zij onderzochten toen het terrein op oudheden, omdat enige tijd later de afrit van de snelweg hier zou worden aangelegd. Naast deze speld troffen zij nederzettingsresten van dezelfde ouderdom aan.

Bewoning in de Romeinse tijd

De nederzettingsresten bestonden uit een greppel, kuilen, houtresten en delen van een boerderij. De amateurarcheologen konden de boerderij, waarvan de palen en de haardplaats bewaard waren gebleven, slechts gedeeltelijk opgraven.

Is Flenio Vlaardingen?

Op een middeleeuwse kopie van een kaart uit de 3e of 4e eeuw (Tabula Peutingeriana) staan belangrijke wegen en plaatsen in het Romeinse rijk aangegeven. Ook Nederlandse plaatsen staan op de kaart. Een voorbeeld is Voorburg waar toen het Forum Hadriani lag. Na Voorburg volgt de Romeinse weg de rivier de Maas en daar ligt... Flenio. Is Flenio het huidige Vlaardingen? Zeker is dit allerminst. De Romeinse weg is (nog) niet gevonden. Toch zijn in Vlaardingen een aantal vondsten gedaan die wel degelijk wijzen op Romeinse aanwezigheid: een speerpunt, de schoenzool van een legionair en dakpannen. Ook de vele sierraden duiden op een intensief contact tussen de inheemse bevolking en de Romeinse overheersers.

Reacties