Direct naar navigatie

Pot

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Loperweg

pot (harpstedt)

In 1966 stootten gemeentewerkers op enkele scherven en palen in een sleuf naast een perskade in de Holiërhoeksepolder. In het onderzoek dat de Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek daarop startte, kwam dit fragment van een grote pot aan het licht. De pot met kartelrand en schouderknik heeft veel weg van een zogenaamde Harpstedt-urn uit de ijzertijd.

IJzertijdboerderij

De onderzoekers vonden een groot deel van een boerderij uit de 6e eeuw voor Chr.. De boerderij bood onderdak aan mens en dier. In de stal was nog een dikke mestlaag aanwezig. Een haard op een bed van zavelige klei gaf aan wat het woongedeelte was. In de boerderij konden ongeveer vijf tot zes mensen leven.

Prehistorische randstad

In Vlaardingen zijn zeer veel resten ontdekt uit de ijzertijd. Recent onderzoek op 'De Vergulde Hand-West' bracht veel inzicht over het leven in die tijd. Volgens berekeningen woonden er toen in dit gebied maar liefst 25 tot 35 mensen per km2. Dit betekent dat het in de ijzertijd één van de dichtst bewoonde gebieden van Nederland was. In Vlaardingen was het dus blijkbaar altijd al goed wonen.

Reacties