Direct naar navigatie

Pommel

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Jonkvrouw van Naaldwijklaan

zwaard

Toen archeologen van het Vlaardings Archeologisch Kantoor een bronzen pommel aantroffen, waren ze in een jubelstemming. De vondst van zo’n zwaardknop is een zeldzaamheid. Helemaal verbaasd waren ze toen de rest van het zwaard ook nog in de grond bleek te zitten. Het is te zeggen… helemaal… roest had het ijzer flink aangetast. Het zwaard bestond nog voornamelijk uit roestige knoesten. Maar dat mocht de pret niet drukken. Een compleet zwaard vinden is echt once in a lifetime.

Boomgaard

Uit een historische bron uit 1446 weten we dat op de locatie van het voormalige Kolpabad al in de late middeleeuwen een boomgaard lag. De boerderij "d’ Engelsche Boomgaert" die op de kaart uit 1712 van Cruiquius te zien is, is waarschijnlijk kort na 1628 gebouwd. De 17e-eeuwse boerderij werd in 1953 afgebroken om plaats te maken voor het Kolpabad. Maar ook het zwembad moest uiteindelijk wijken voor woningen. Na de sloop van het zwembad kregen archeologen de kans om het terrein te onderzoeken: de vondsten waren spectaculair…

Kasteel

Al vrij snel deden de onderzoekers een bijzondere ontdekking. Een brede gracht had ooit een vierkant terrein van 40 m bij 40 m omgeven. Uit de vulling van de gracht kwamen daktegels en kloostermoppen. Ook vonden de archeologen balken en palen van een brug. Het was duidelijk: hier moest een kasteeltje hebben gestaan. Aan de hand van de dakpannen en kloostermoppen dateerden de archeologen het kasteel in de 13e eeuw.

Belegering?

De archeologen vielen van de ene verbazing in de andere, uit de grachtvulling kwamen veel bijzondere voorwerpen: een messing ketel, een bronzen grape, een spitopleger en het zwaard. Stuk voor stuk voorwerpen die een archeoloog zelden vindt. Alleen de adel kon zich dit soort luxe veroorloven. Niemand gooide zoiets kostbaar als brons of messing zomaar weg in een gracht. Als bijvoorbeeld een ketel kapot ging, dan lapte men ofwel de ketel op, of men gebruikte het materiaal voor een nieuwe ketel. Hoe waren deze kostbaarheden dan toch in de gracht beland? Het zwaard geeft mogelijk een aanwijzing. Het stond rechtop in de grachtvulling. Het lijkt wel of iemand het zwaard in de gracht heeft gegooid. Misschien is het kasteel belegerd en geplunderd en zijn de voorwerpen in het vuur van de strijd in de gracht beland.

Afbraak van het kasteel

Op last van de graaf zijn in de tweede helft van de 14e eeuw veel van dit soort kastelen afgebroken. Waarschijnlijk gebeurde dat ook met dit gebouw. Zelfs de funderingen zijn verwijderd. De stenen zijn vermoedelijk, zoals toen veel werd gedaan, hergebruikt.

Kunstwerken

De bijzondere geschiedenis van deze locatie inspireerde kunstenaar Hans van de Pennen tot het maken van twee zuilen van kloostermoppen waarop twee bomen staan, een standbeeld van een ridder, een beeld met waterkruiken en een fruitschaal op een sokkel.

Reacties