Direct naar navigatie

Munten

Door: Vlaardings Archeologisch Kantoor

Locatie stoeptegel met QR-code: Vleersteeg

munt

Wat een ontdekking! In 1913 vonden werklieden bij het afbreken van een oud huis in de Vleersteeg een echte muntschat in een vermolmd kistje. Na onderzoek bleek het te gaan om 93 zilveren munten uit de 15e en 16e eeuw. De jongste munt dateert van 1572. Mogelijk verborg de eigenaar het geld vóór of in 1574. In dat jaar brandde Vlaardingen grotendeels af tijdens de Spaanse troubelen.

Gevelsteen op Markt

Matthijs Struijs schreef in 1991 voor de Terra Nigra een artikel over de muntschat. Hierin oppert hij dat Frans Corneliszn de eigenaar is van de schat. Hij legt de relatie tussen de muntschat en de gevelsteen op de Markt (om de hoek), boven de poort van het zogenoemde ‘Wezenpad’ . Daarop kun je het volgende lezen:

Den Aermen
Dat ick gaf is
Myn gheblewen
Dat ick Hiele heeft
Myn beghewen

Volgens Struijs kan de tekst als volgt geïnterpreteerd worden: “Ik had het beter aan de armen gegeven, dan had ik tenminste nog een goed werk gedaan. Maar nee… ik moest het zonodig voor mijzelf houden, en nu blijft het bij mij vandaan.” De exacte vondstlocatie van de muntschat is helaas niet overgeleverd. Het perceel van Frans Corneliszn grensde aan de Vleersteeg. Of hij inderdaad degene was die de muntschat begraven heeft, is niet te achterhalen.

Bron: Struijs, M.A., 1991, Een muntschat in Vlaardingen…, in: Terra Nigra 120, 27-28.

Reacties